ANNONS
Platschefen har en avgörande roll för säkerheten på byggarbetsplatser

Platschefen har en avgörande roll för säkerheten på byggarbetsplatser

annons
ANNONS

Platschefernas ledarskapsbeteenden spelar en stor roll för säkerheten på byggarbetsplatser, visar ny forskning.

Varje år sker mer än 3500 allvarliga arbetsplatsolyckor inom bygg- och anläggningsindustrin i Europa. I en ny studie från Göteborgs universitet framkommer det att ledarskapet är av stor vikt när det kommer till säkerheten på byggarbetsplatsen. Forskarna har intervjuat 37 byggarbetsledare för att studera ledarskapets betydelse för säkerheten.

– Syftet med studien var att hitta vilka ledarbeteende som främjar säkerheten för att i nästa steg kunna utveckla ledarskapet hos byggplatschefer, säger Martin Grill, forskare i psykologi som genomfört studien tillsammans med Kent Nielsen från Regionhospitalet i Herning, Danmark.

Struktur har positiv effekt

Såväl direkta som indirekta ledarskapsbeteenden påverkar kulturen och kan endera främja eller hämma säkerheten, visar forskningsstudien. Direkta ledarbeteenden är sådana som används när en chef interagerar med andra, till exempel medarbetare och underentreprenörer. Indirekta ledarbeteenden är beteenden som chefen använder sig av för att organisera, koordinera och strukturera arbetet. Indirekta ledarbeteenden, som att samordna arbetet genom att etablera en frekvent mötesstruktur och att strukturera arbetet genom att upprätta och hålla sig till regler, riktlinjer och planer, hade en positiv inverkan på säkerheten.

Otydlig kommunikation ledde till minskad säkerhet

Även direkta ledarbeteenden som att proaktivt övervaka och korrigera säkerhetsrisker och att agera förebild för yrkesarbetare och underentreprenörer tycktes ha en gynnsam effekt. Ledarskapsbeteenden som utgörs av brist på aktivt ledaransvar, otydlig kommunikation, och att inte göra riskanalyser, ledde i sin tur till minskad säkerhet på arbetsplatsen.

– Säkerheten på byggarbetsplatser skulle kunna förbättras genom att byggplatschefer erbjuds ledarutvecklingsinsatser som fokuserar på att kommunicera tydliga förväntningar, att genomföra kollektiva riskanalyser, samt att proaktivt följa upp och ge feedback på säkerhetsbeteenden, säger Martin Grill.

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.