Kommuninvest lanserar lån för social hållbarhet

Kommuninvest lanserar lån för social hållbarhet

ANNONS

Annons

Efter en halvår lång pilotfas lanserar Kommuninvest nu Lån för Social Hållbarhet till alla medlemmar. Lånen ska finansiera investeringar som, enskilt eller i kombination med riktade social insatser, kan bidra till att nå sociala mål.

Under pilotfasen har fem kunder/medlemmar beviljats lån för sammanlagt ca 525 miljoner kr: Botkyrkabyggen, AB Eidar Trollhättans bostadsbolag, Botkyrka kommun, Uppsala kommun/Uppsalahem och Ånge kommun/ÅFA. Bland annat har Botkyrka kommun tagit lån för att omvandla två grönområden i Fittja, Lottalund och Fittja Äng, till dagvattenparker. Förutom förbättring av miljön ska parkerna göras mer trivsamma och skapa en ökad användning av området med förbättrad integration av människor i olika åldrar och från olika kulturer. AB Eidars lån gäller en investering där bostadsbolagets huvudkontor har flyttats till stadsdelen Lextorp för att skapa en positiv dynamik kring Granngården Centrum, en öde stadsdelsgalleria som under flera år kännetecknades av påtaglig otrygghet och en negativ utveckling. Efter att Eidar etablerat sig i området har även andra aktörer gjort det. Nu finns vårdcentral, apotek, restaurang, närlivs och en lokal matproducent på plats, vilket i sin tur gett bättre förutsättningar för bl.a. omsorgen gällande äldreboende och hemtjänst.

– Efter ett omfattande utvecklingsarbete, inklusive en lyckad pilotfas, går vi nu upp i full skala. Det känns mycket bra. Att kunna bredda den hållbara finansieringen till att även inkludera det sociala perspektivet är ett stort och viktigt steg framåt för kommunsektorn och Kommuninvest. Detta är ett låneprogram för både små och stora kommuner och regioner. Jag hoppas att många framöver ska se och utnyttja potentialen, säger Björn Söderlundh, chef för utlåning och rådgivning på Kommuninvest.

LÄS MER: Botkyrkabyggen tecknar lån för social hållbarhet

Lån kan beviljas för investeringar inom tre kategorier: boende och boendemiljöer / trygghet, säkerhet och tillgänglighet / samt hälsa, utbildning, idrott och kultur. Reglerna för Lån för Social Hållbarhet är fastställda i Ramverk för Sociala Obligationer. Ramverket har verifierats i ett andrahandsutlåtande från den oberoende analysfirman Sustainalytics.

– Lån för Social Hållbarhet har utvecklats utifrån en tydlig efterfrågan från medlemmarna. Många kommuner och regioner har på senare tid breddat Agenda 2030-arbetet genom att systematisera och intensifiera sina satsningar på social hållbarhet. Att då även kunna använda social finansiering som ett viktigt verktyg har varit ett återkommande önskemål. Jag ser mycket positivt på denna nya låneprodukt och på alla möjligheter som den för med sig, säger Göran Färm, ordförande i Kommuninvest Ekonomisk förening.

Sponsrat innehåll från Soltech

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.