Rekordstort Lån för Social Hållbarhet till Botkyrkabyggen

Rekordstort Lån för Social Hållbarhet till Botkyrkabyggen

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Kommuninvest har beviljat sitt hittills största Lån för Social Hållbarhet. Det går till bostadsbolaget Botkyrkabyggen och ska bland annat användas till renoveringar som gör det möjligt för hyresgästerna att bo kvar.

Den beviljade låneramen fram till år 2032 är cirka 3,8 miljarder kronor och är det hittills största Lån för Social Hållbarhet som Kommuninvest beviljat. Botkyrkabyggens investering för de aktuella projekten berör bolagets halva fastighetsbestånd med cirka 14130 hyresgäster.

Botkyrkabyggens låneportfölj är idag på totalt 3 miljarder kronor. Beslutet från Kommuninvest innebär initialt att halva låneportföljen klassas som socialt hållbar. Bolagets nuvarande belåningsgrad påverkas inte i dagsläget av den nu beviljade låneramen.

Motsvarar gröna lån

– Det är viktigt för oss som allmännyttigt bolag att bidra till utvecklingen av en marknad med lån för social hållbarhet, motsvarande det som finns med gröna lån. Botkyrkabyggen drivs av att göra det hållbara lönsamt. Vår avsikt är att även resterande del av låneportföljen och framtida lån ska läggas över till Lån för Social Hållbarhet, säger Fredrik Vitrera Luiga, ekonomichef på Botkyrkabyggen.

Annons

Ramen på cirka 3,8 miljarder kronor fram till 2032 ska finansiera befintliga och kommande projekt för nära 5,2 miljarder kronor. Det omfattar bland annat renovering och utveckling av bolagets fastigheter i Alby, Fittja och Norsborg i norra Botkyrka. En stor del av den beviljade låneramen kommer att användas till Botkyrkabyggens stambyten.

Bolagets strategi för hållbara stamrenoveringar innebär att material som fungerar behålls. På så sätt bidrar bolaget till miljömässig hållbarhet eftersom tex fungerande kök inte slängs ut. Strategin gör det även möjligt att hålla nere hyresjusteringen efter renovering, så att hyresgästerna har råd att bo kvar. Därmed bidrar bolaget till social och ekonomisk hållbarhet för hyresgästerna samtidigt som bolaget får en avkastning i projekten. Botkyrkabyggen kommer även fortsätta sina insatser mot arbetslivskriminalitet genom att bland annat göra arbetsplatskontroller på de olika byggprojekten, liksom sitt arbete för trygghet och inkludering. Botkyrkabyggen kombinerar med andra ord, i linje med upplägget för Lån för Social Hållbarhet, flera fysiska investeringar med en systematisk social insats.

Ska lösa en social utmaning

– Syftet med långsiktigheten och systematiken i vårt arbete är att det ska bidra till bättre livsvillkor och förutsättningar för de människor som bor och verkar i våra fastigheter. Jag är övertygad om att Botkyrkabyggens arbete bidrar till ökad social hållbarhet i Botkyrka kommun. Effekterna från dessa investeringar kommer att följas upp, det ger viktiga erfarenheter för oss inför kommande skärpta rapporteringskrav från EU, säger Fredrik Vitrera Luiga.

Fakta Kommuninvest Lån för Social Hållbarhet: Lånen finansierar fysiska investeringar som enskilt eller i kombination med sociala insatser främjar ett socialt hållbart samhälle.
Sociala insatser är aktiviteter eller program för att förebygga, motverka, minska eller lösa en social utmaning.
Ansökan prövas av Kommittén för Social Hållbarhet och utöver det görs även en kreditprövning enligt ordinarie rutin.
Ett Lån för Social Hållbarhet ger 2 baspunkter lägre räntekostnad än våra traditionella lån.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.