Klart för byggstart av Barkarbystadens tredje etapp

Klart för byggstart av Barkarbystadens tredje etapp

Annons

Onsdagen den 16 januari beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd. Detaljplanen för den tredje etappen i expansiva Barkarbystaden, som omfattar 30 kvarter, har därmed vunnit laga kraft.

Detaljplanen sägs vara Sveriges största detaljplan och innehåller 4 400 bostäder i flerfamiljshus och stadsradhus, en grundskola, förskolor, äldreboende, service, handel, torg, parker och en idrottsplats med bollplan. Området ligger i direkt anslutning till Barkarbystadens tunnelbanestation och naturreservatet.

Under 2019 kommer tre kvarter att byggstarta i området. Byggvesta, Botrygg, K2A och Credentia ska bygga bostadsrätter, hyresrätter och studentbostäder, en förskola samt lokaler för verksamheter med fokus på fritid, mat, konstnärsverkstäder och småskaliga arbetsplatser med inflyttning 2021. I området finns flera kulturhistoriska spår från Barkarbyfältets tid som flygplats. Dessa ska bevaras och göras tydliga i den nya stadsbilden. Bland annat bevaras en hangar och vägarna kommer att ha spår av landningsbanorna.

Prisad stadsdel

Järfälla kommun har vunnit Det hållbara framtidspriset 2018 för sitt arbete med stadsdelen Barkarbystadens tredje etapp. Bland annat har kommunen tagit fram ett kvalitetsprogram för att möta dagens utmaningar med att bygga en attraktiv, miljömässigt och socialt hållbar stad. Det hållbara framtidspriset delas ut utifrån aspekterna genomförbarhet, skalbarhet, idéhöjd ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Priset delas ut i partnerskap mellan branschorganisationen Gröna Städer, företaget ÅF och Dagens Opinion.

Vy mot Fontänparken och kvarteren i Barkarbystaden III. Visionsbild: Tovatt, 2017

Annons

Relaterade artiklar