Fabege etablerar nytt ramverk för grön finansiering

Fabege etablerar nytt ramverk för grön finansiering

annons

Fastighetsbolaget etablerar ett nytt ramverk för grön finansiering. Ramverket syftar till att etablera en standard för grön finansiering som kan användas i flera av Fabeges olika finansieringskällor.

Till det nya ramverket kopplas Fabeges MTN-program. Samtidigt publiceras ett uppdaterat prospekt godkänt av FI. MTN-programmets ram utökas från 8 till 10 Mdkr. Även fortsättningsvis medges endast emission av gröna obligationer. Fabege kopplar även sitt certifikatsprogram till det gröna ramverket. Det innebär att Fabege fortsättningsvis kommer att emittera gröna certifikat, där upplånade medel används för att finansiera godkända tillgångar i enlighet med ramverket. Även Fabeges back-up facilitet för certifikatsprogrammet kopplas till ramverket och blir därmed en grön facilitet. Ambitionen är att i framtiden koppla fler finansieringskällor till det gröna ramverket för finansiering.

Second opinion av Cicero

Ramverket har utformats för att ge Fabege en bred möjlighet till grön finansiering och bygger på tredjepartscertifierade fastigheter samt mål för energiförbrukning. Ramverket bygger på the green bond principles med koppling till Fabeges ambition att bidra till målen enligt Agenda 2030. Cicero har utfärdat en second opinion med betyget medium green avseende de gröna villkoren samt excellent med avseende på styrning.

– Vi har en hög ambition när det gäller vårt hållbarhetsarbete som till mycket stor del är integrerat i den löpande verksamheten. Det är verkligen glädjande att nu etablera ett nytt ramverk som bidrar till att bredda vår plattform för grön finansiering där vi tillsammans med finansiärer kan bidra till en mer hållbar utveckling, säger Åsa Lind, finanschef på Fabege.

annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.