Energieffektiva byggnader avgörande för koldioxidneutralt Europa

Energieffektiva byggnader avgörande för koldioxidneutralt Europa

ANNONS

Annons

Den 23 februari ägde evenemanget Den europeiska gröna given – Europas plan att bli koldioxidneutralt rum där teknik-, politik- och ekonomiledare diskuterade möjligheterna, utmaningarna och fördelarna med att bli gröna, med tonvikt på våra byggnader.

Några av de centrala frågeställningarna handlade om vad den gröna given är och varför byggnader spelar en så stor roll, hur byggnader konsumerar och bevarar energi och hur kalkylerna bakom en grönare ekonomi ser ut. Bland talarna fanns Jan Rosenow, Principal och Director of European Programmes, Regulatory Assistance Project, och Matthias Kersken, Research associate vid Fraunhofer Institute for Building Physics. Under evenemanget deltog även representanter från industrin, såsom Thomas Nowak, Secretary General of the European Heat Pump Association, och Christian Deilmann, Co-founder och Chief Product Officer, tado.

Fördubbling av energieffektiva renoveringar

För att Europa ska bli koldioxidneutralt 2050 måste byggnader bli mycket mer energieffektiva, konstaterades under evenemanget. Uppvärmning och kylning i byggnader och industrier står för hälften av Europas energiförbrukning, vilket gör den till den största energislukaren, före både transport och elektricitet. Två tredjedelar av energin som används för uppvärmning, kylning och varmvatten i bostadshus kommer fortfarande från fossila bränslen, enligt data från EU:s statistikkontor Eurostat.

Den “Europeiska gröna given” – Europas plan för att uppnå koldioxidneutralitet fram till 2050 – kräver en fördubbling av antalet energieffektiva renoveringar i bostäder inom ramen för sin Renovation Wave-strategi. Detta skulle innebära att 35 miljoner bostäder renoverades till en högre energieffektivitetsstandard fram till 2030.

En av de viktigaste utmaningarna, som konstaterades under evenemanget, är höga kostnader för inköp och eftermontering av främjade åtgärder som isolering, värmepumpar och solpaneler. Även om det finns flera statliga åtgärder i hela Europa som stöder detta, måste de vara mycket mer omfattande för att den gröna given ska kunna uppfyllas. Anslutningen av värmepumpar och luftkonditioneringssystem i kombination med intelligenta algoritmer kommer att ha stor inverkan, menar Christian Deilmann, grundare och produktchef på tado. Smartare uppvärmning och kylning kan innebära en källa till flexibilitet för regionala och nationella nät.

– Europa behöver en helt integrerad, sammankopplad och digitaliserad energimarknad. Efterfrågeflexibiliteten för energinätet banar väg för mer förnybar energi utan behov av reservkraftverk. Uppvärmning och luftkonditionering av byggnader är den största potentiella källan till sådan flexibilitet. Kontrollstrategier reagerar sedan på när solen skiner eller vinden blåser utan att det påverkar komforten i byggnader. Detta innebär att vi lanserar efterfrågelösningar och smidiga tariffer som gör det möjligt för kunderna att bättre utnyttja ren, billig förnybar energi, säger Christian Deilmann.

Partnerskap skyndar på omställningen

I höstas presenterade EU sin strategi för en renoveringsvåg, som en del av den gröna given och Europas återhämtning efter Coronakrisen. I strategin ställer EU bland annat krav på miniminivå på energiprestanda för befintliga byggnader. De vill även öka renoveringstakten kraftigt. Eftersom renoveringsarbete är arbetsintensiv kommer det även vara en nyckel till att öka sysselsättningen på lokal nivå.

För några dagar sedan, den 23 februari, föreslog EU-kommissionen att tio nya europeiska partnerskap mellan EU, medlemsländerna och industrin inrättas för att påskynda omställningen till ett grönt, klimatneutralt och digitalt Europa, samt göra den europeiska industrin mer motståndskraftig och konkurrenskraftig. EU kommer att bidra med nästan 10 miljarder euro i finansiering, som partnerna sedan matchar med minst lika stora investeringar.

Sponsrat innehåll från Cembrit

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.