Domstolen säger nej till planerade Nobel Center

Bild: Tomorrow AB

Domstolen säger nej till planerade Nobel Center

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Mark- och miljödomstolen upphävde denna veckan kommunens beslut om detaljplan för byggande av Nobel Center på Blaiseholmen i Stockholm. Domstolen bedömde att planen innebar påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården, att trafikfrågan inte är löst på ett tillfredsställande sätt och att planen innebär betydande olägenheter för en grannfastighet.

Den planerade byggnaden för den publika verksamheten kring Nobelpriset på Blasieholmen i Stockholms innerstad  har diskuterats flitigt. Den kopparfärgade byggnaden som ritats av den brittiska arkitekten David Chipperfield har ifrågasatts vad gäller volym, material och placering. Flera intressegrupper har protesterat men en majoritet i kommunfullmäktige bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet har röstat igenom detaljplanen.

Kommunens beslut överklagades av ett 40-tal parter till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen upphävde inte planen och flera parter gick därför vidare till mark- och miljödomstolen.

Enligt en pressmeddelande från Nacka tingsrätt delar mark- och miljödomstolen länsstyrelsens bedömning i flera delar, bland annat att det inte finns skäl att upphäva planen på grund av formella brister avseende miljökonsekvensbeskrivningen.

Detaljplanen bedöms dock innebära påtaglig skada på allmänna intressen i form av berört riksintresse för kulturmiljömiljö­vården; Stockholms innerstad med Djurgården. Detta då planen bland annat på ett oåterkalleligt sätt bedöms påverka den så kallade läsbarheten avseende Stockholms historiska utveckling som hamn-, sjöfarts- och handelsstad.

Annons

Planen innebär enligt domen inte heller lämplig markanvändning eller ett varsamt tillägg i denna miljö med dess särskilda kulturhistoriska värden. Domstolen anser även att utredningen inte ger stöd för att möjligheterna att ordna trafik som planen skulle ge upphov till har lösts på ett tillfredsställande sätt.

När det gäller enskilda intressen bedöms planen påverka grannfastigheten Fastighets AB L E Lundberg bland annat när det gäller förlust av unik sjöutsikt på ett sätt som det inte har funnits anledning för dem att räkna med på platsen och som går utöver vad de kan anses skyldiga att tåla, trots att detta är en storstadsmiljö.

– De motstående intressena väger enligt domstolens mening tyngre än de allmänna och enskilda intressen som detaljplanen representerar, det vill säga att bygga ett Nobel Center. Det har därför enligt vår bedömning inte funnits förutsättningar för kommunen att anta detaljplanen och det är därför vi nu upphäver den, säger ansvarig domare Erika Ekman, i ett pressmeddelande.

Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) är mycket besviken över Mark- och miljödomstolens beslut att riva upp planen för Nobel Center och meddelar i en intervju med SVT att staden kommer att överklaga.

Bild: Tomorrow AB

 

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.