“Det finns folkligt stöd att jobba för mer hållbarhet”

“Det finns folkligt stöd att jobba för mer hållbarhet”

ANNONS

Annons

Grönare städer med mer teknikanpassade stadsmiljöer, fler självförsörjande hem samt gator med mindre trafik och förarlösa fordon. Så sammanfattas Projektengagemangs undersökning Samhällsbarometern 2018.

Samhällsbarometern 2018 är gjord av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo.
Totalt har 3000 personer i Sverige mellan 18-74 år deltagit i studien och den innefattar svenskarnas åsikter kring sex olika områden: Boende, Trafik, Samhälle, Miljö, Teknik och Jobb.

Enligt Per Hedbäck, VD på Projektengagemang, är rapporten, som tas fram för tredje året i rad, ett sätt att ge samhällsbyggare insikter som kan vara vägledande i utvecklingen av framtidens städer.

När rapporten presenterades på KTH den 22 mars sammanfattade Per Hedbäck den med att svenskarnas syn på framtidens städer präglas av grönare och mer teknikanpassade stadsmiljöer, fler självförsörjande hem samt gator med mindre trafik och förarlösa fordon.

Tilltro till teknik men oro över omvärlden

Svaren i rapporten visar att svenskarna har stor tilltro till tekniska lösningar, hela 92% av de tillfrågade tror att självkörande fordon kommer att vara en del av framtiden och hälften av de tillfrågade kan tänka sig att sätta sina barn i ett självkörande fordon. 48 procent tror att tunnelbanor och spårvagnar kommer att vara det vanligaste transportmedlet 2050. Samtidigt menar mer än vad tredje person att bussar och cyklar kommer att ta över trafiken allt mer.

-Svenskarna är otroligt teknikoptimistiska, det bottnar troligtvis i den utveckling som vi på kort tid redan har haft, digitaliseringen har på många sätt revolutionerat flera branscher och samhällssektorer, säger Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH.

Malmö Samhällsbarometern 2018

Illustration: Projektengagemang

Samtidigt som tilltron till tekniken är stark finns det en viss ängslan för oroligheter i omvärlden och vad det kan föra med sig. Svenskarna tror det kommer att bli vanligare med bostäder i så kallade “gated communites” och självförsörjande hem framöver.
-Vi ser tendenser på att fler vill kunna klara sig vid en kris när oroligheterna i världen ökar, konstaterar Pia Stoll, hållbarhetschef på Projektengagemang.

Delning kan öppna upp för mer grönska

Svenskarna har fortfarande en stor längtan efter  grönområden, något som visat sig även tidigare år i Projektengagemangs undersökningar. Hela 70 procent  vill se mer av träd och grönska i städerna. Minst viktigt tror de tillfrågade däremot att det kommer bli att bo nära underhållning  och kultur, såsom sportarenor, biografer och teatrar.

-I staden tar vi kulturen för given men grönområdenas plats är inte lika självklar, fel sorts förtätning kommer att minska dem och det är troligtvis den oron som speglas i den här undersökningen, säger Alexander Ståhle.

Under de senaste åren har delningsekonomi och gemensam konsumtion blivit mer etablerade begrepp och i undersökningen visar det sig att inställningen till delning blivit mer positiv sedan senaste undersökningen. 70 procent tror att vi kommer dela bilar för att bli mer miljövänliga och många uppger också att vi kommer dela trädgårdar och cyklar via cykelpooler.

-Det är positivt att så många tror på delning. I tidigare studier har det nämligen visat sig vara svårt för oss svenskar. Att dela just bilar ger en stor ekonomisk fördel och när självkörande fordon blir standard på våra vägar kommer det bli mycket enklare. Framtidens transportmedel kommer bara vara några klick bort på telefonen, säger Pia Stoll.

Om samägda bilar blir ett vanligare inslag på våra gator minskar också behovet av parkeringsplatser. Enligt undersökningen vill svenskarna i första hand att dessa frigjorda ytor ska användas till grönområden, i andra hand till fler bostäder samt urbana odlingar och växthus. Ytterst få vill dock att ytorna används till shoppinggallerior eller kontor.

-Rapporten visar att det finns ett stort folkligt stöd för att jobba för mer hållbarhet, avslutar Alexander Ståhle.

Stockholm Samhällsbarometern 2018

Illustration: Projektengagemang

 

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.