Avfallshantering blir stadsbyggnadsfråga

Avfallshantering blir stadsbyggnadsfråga

Annons

Den 24 april 2018 tog Stockholm Stad ett nytt beslut om avfallshantering som innebär att staden tar ett helhetsansvar för sopsugsanläggningar i nybyggnadsområden och gör dem till en del av stadens infrastruktur, på samma sätt som vatten och avlopp redan är.

I och med det nya beslutet kommer staden planera, uppföra, äga och förvalta sopsugsanläggningarna i större nybyggnadsområden. Beslutet hänvisar till att sopsug är ett hållbart och rationellt sätt att samla in avfall i stadsmiljö och att tekniken bland annat leder till minskade tunga transporter och framkomlighet, mindre buller och utsläpp, frigjorda avfallsutrymmen och förbättrad källsortering.

Enligt Envac som utvecklar tekniken som har installerats sedan 1960-talet är Stockholm redan idag den stad i världen som har flest sopsugsanläggningar.

Foto: iStock

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment