Konsultbolag rekryterar “Lilla Namo” – erbjuder tjänster inom stadsutveckling

Konsultbolag rekryterar “Lilla Namo” – erbjuder tjänster inom stadsutveckling

Konsultbolaget House of Sparks har det senaste året jobbat med innovation inom stadsplanering tillsammans med bland annat Atrium Ljungberg, White Arkitekter och Fastighetsägarna. Nu satsar företaget vidare på stadsutveckling genom rekryteringen av civilingenjören Namo Marouf, även känd som artist under namnet “Lilla Namo”.

2012 gjorde Namo Marouf entré inom musikbranschen men de senaste åren har hon vid sidan av artisteriet studerat till civilingenjör inom hållbar stadsplanering och design. Hon är specialiserad på social hållbarhet och har arbetat med olika roller inom fastighetsbranschen och trafikplanering, bland annat på Stockholms stad som stadsplanerare. Nu rekryteras hon till House of Sparks som nu satsar på att erbjuda en konkret process och råd för hur organisationer kan röra sig snabbt framåt inom stadsplanering genom kraften av olika perspektiv.

Genom korta, intensiva och action-drivna sessioner och utbildningar, är tanken att byggaktörer, arkitekter och stadsplanerare kommer att kunna djupdyka i sina specifika utmaningar och gå snabbt från idé till action.

– För att kunna förändra ett företag eller en hel bransch räcker det inte med enstaka insatser. Det krävs att företag jobbar kontinuerligt med dessa frågor, på ett nytt sätt, där utbildning och nya processer blir centralt för att gå snabbt från idé till hållbar affär, säger Christian Olsson, grundare av House of Sparks.

Vikten av representation

Konsultföretaget belyser vikten av att människor med olika bakgrunder är med i planeringen och inte endast är brukare av den byggda miljön för en öppen och hållbar stad. Genom mer kunskap och fler verktyg menar man att viljan att aktivt arbeta för en inkluderande stad ökar. Representation bland chefer, medarbetare och ledningsgrupper är en grundsten för att skapa mer förståelse om vilka behov olika människor har i hur de lever och verkar i staden, framhåller House of Sparks.

– Vi vet att representation leder till innovation, men väldigt få vet hur de ska börja jobba konkret och leverera på området. När vi bestämde oss för att bredda vårt erbjudande och satsa mer på att stödja stadsplanering inom dessa frågor, tänkte vi direkt på Namo, säger Fredrik Heghammar, grundare av House of Sparks.

– Det känns jättespännande att börja jobba med House of Sparks med de frågor jag brinner för. Det finns en avsaknad av ämnet i den allmänna debatten när vi pratar om hållbara städer. Det är viktigt att vi har människan i fokus när vi planerar. Inte bara en viss typ utav människor, utan alla typer av människor utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det är precis det House of Sparks kan hjälpa till med, säger Namo Marouf.

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment