Bilväg får bullerskydd av algodlingar

Bilväg får bullerskydd av algodlingar

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

AFRY ska ta fram en vägplan där bland annat bullerskydd och luftkvalitet ska förbättras för E4/E20 mellan Hallunda och Fittja. AFRYS ska arbeta enligt konceptet Greenway som innefattar bullerskydd i form av algodlingar.

Trafiken på E4/E20 mellan Hallunda och Fittja i Botkyrka kommun påverkas av de nya vägarna E4 Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn, och därför behöver Trafikverket förbättra och bredda vägen. AFRY ska ta fram en vägplan där bland annat bullerskydd och luftkvalitet ska förbättras. AFRYs koncept, Greenway, innebär såväl innovativa bullerskydd i form av algodlingar, som att bygga vidare på befintlig grönska som finns vid vägen. Bullerskydd av algodling är unik och den första i världen att implementeras.

AFRYs uppdrag är tvådelat, där den första delen handlar om att bredda vägen då beräkningar visar att trafiken i framtiden kommer att öka. Den andra delen handlar om att reducera trafikbuller, barriäreffekter och förbättra luften i området, där en viktig del är att minska luftföroreningar. Sammantaget ökar den sociala hållbarheten i området med nya förbindelser över vägen för att öka tillgängligheten för människor.

AFRY har arbetat fram en innovationslösning och ett tillvägagångssätt som reducerar buller, luftpartikelnivåer och barriäreffekter, vilken ligger till grund för den vägplan som ska arbetas fram. Konceptet har fått namnet Greenway och är ett samlat åtgärds- och gestaltningskoncept som innebär både användning av välplacerad grönska vid vägen, bullervallar och innovativa former på bullervallar och skärmlösningar som skapar ytterligare samhällsnytta som algodlingar. Odlade alger kan bland annat användas som foder till kor för att minska metangasutsläpp, eller innehålla värdefulla proteiner eller pigment. Att använda sig av algodling för bullerskydd är den första i sitt slag i världen.

Annons

– Det är väldigt roligt att vi får bidra med vårt kreativa Greenway koncept, en lösning som vi ser skapar mervärden inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För oss är det viktigt att kunna kombinera ökad framkomlighet med bättre miljö, och den unika lösningen med algodlingar som genomsiktligt bullerskydd känns därför extra viktig att framhålla i sammanhanget, säger Folke Sandberg, affärsområdeschef på Samhällsbyggnad på AFRY.

Samverkan med Botkyrka kommun och Trafikverket är en viktig hörnsten i AFRYs koncept. I projektet kommer även Efterklang, AFRYs erbjudande inom akustik, vibrationer och ljuddesign, ha en viktig roll.

– Vi är väldigt stolta över att vår lösning nu kommer att implementeras av Trafikverket. Med Efterklangs erfarenhet och tidigare innovationsarbete kunde vi föreslå en lösning som tar fäste i beprövade metoder för bulleråtgärder, men som uppgraderats att inkludera social hållbarhet och grönskande gestaltning, som på så sätt uppfyller krav om luftkvalitet och barriäreffekter, säger Manne Friman, Akustiker på Efterklang.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.