Beslut om GTIN-regler ska leda till spårbarhet i hela livscykeln

Beslut om GTIN-regler ska leda till spårbarhet i hela livscykeln

ANNONS

Annons

För tre år sedan fattades ett beslut om att GTIN, Global Trade Item Number, skulle användas som en standardiserad identifikation för byggprodukter. Nu finns en överenskommelse om regler för hur GTIN ska användas som är speciellt anpassade för byggbranschen.

Byggindustrin i Sverige tog ett branschgemensamt beslut den 12 april 2018, om att GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer) skulle vara den gemensamma standardiserade identifikationen och att alla producenter och leverantörer ska använda den på samtliga byggprodukter. Syftet med beslutet var att alla byggprodukter ska kunna identifieras med ett unikt artikelnummer som möjliggör spårbarhet i hela byggprocessen och under en byggnads hela livscykel.

För att praktiskt införa GTIN i byggbranschen i Sverige startade standardiseringsorganisationen GS1 Sweden tillsammans med branschföreträdare i Användargrupp Bygg ett arbete för att anpassa och komplettera det globala regelverket för GTIN-standarden. Utgångspunkten i gruppen har varit att se över vilka förändringar i en byggprodukt som har så pass stor påverkan någonstans i livscykeln att artikelnumret bör ändras. Utöver de tre vägledande principer som redan finns för GTIN har gruppen därför lagt till en fjärde princip som säger att om det finns en tydlig påverkan på underhåll, återanvändning eller kassering av produkten så ska en produkt byta artikelnummer. På så vis blir reglerna mera anpassade för hela livscykeln och skapar möjligheter för en mer cirkulär bransch.

Nu finns ett färdigt förslag som har röstats igenom enhälligt i användargruppen och som har beslutat att reglerna bör implementeras i Sverige och att GS1 Sweden ska arbeta för att reglerna antas globalt.

– Branschen var överens om att det behövdes en anpassning av de generella reglerna för GTIN. Inom användargruppen har vi diskuterat byggbranschens specifika behov och förutsättningar vilket slutligen ledde fram till förslaget. Med detta samarbete har vi nu lagt ännu en viktig pusselbit för ett obrutet flöde av miljöinformation och därmed skapat förutsättningar för en mer långsiktigt värdefull byggd miljö, säger Jan Boström från SundaHus som varit projektledare för arbetsgruppen som tagit fram det anpassade regelverket.

– Det här är ett stort steg framåt för att branschen ska kunna uppfylla kommande lagkrav på spårbarhet i byggprocessen. Byggbranschen tar ett gemensamt ansvar för effektivare och smartare arbetssätt och för en hållbar samhällsbyggnad, säger Lennart Skog, Category Manager på NCC och initiativtagare till samverkansgruppen.

Förslaget på anpassade GTIN-regler för bygg har skickats till GS1:s globala organisation med en förfrågan om att de anpassade reglerna ska antas i GS1:s globala standarder.

– Genom beslutet tar vi ett gemensamt ansvar för en effektivare och smartare byggbransch och en hållbar samhällsbyggnad. Nu är det upp till varje aktör att verkligen nyttja dessa regler, säger Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna och representant i GTIN-gruppen.

– För byggmaterialhandeln som sedan femton år tillbaka använder GTIN innebär det nya anpassade regelverket för bygg ingen stor förändring i arbetssättet. Däremot blir det tydligare att GTIN blir än viktigare som primär informationsbärare för att kunna särskilja produkter i syfte att skapa ökad spårbarhet, avslutar Monica.

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.