”Verktygets största styrka är enkelheten”

”Verktygets största styrka är enkelheten”

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Lärdomarna från CIX-projektet, ett undersökande projekt med syfte att öka användningen av cirkulära material, har samlats och resulterat i ett digitalt verktyg för branschen. Emma Östlund, hållbarhetschef på ETTELVA Arkitekter, berättar om det nya verktyget.

2018 startade ETTELVA Arkitekter i samarbete med Bengt Dahlgren, Riksbyggen och Lokalförvaltningen Göteborgs CIX-projektet för att identifiera och konkretisera vad cirkularitet på byggnadsnivå och i bostäder kan vara. Genom att utgå från ett hus som Riksbyggen bygger återkommande har projektet gått ut på att identifiera förslag på lösningar för ökad livslängd, stor variation i husets möjliga användning över tid samt hitta enkla lösningar för mer återvunnet och återbrukat material samt möjlighet till återbruk i nästa användningscykel.

Målsättningen för projektet har också varit att utveckla ett nytt verktyg för hela branschen. Tidigt i projektet bestämdes det att erfarenheterna skulle summeras i ett enkelt verktyg för cirkulära byggnader och bredda verktyget för att innefatta fler typer av byggnader – inte bara bostäder. Nyligen lanserades webbverktyget, digitaliserat av ETTELVA Arkitekter och Bengt Dahlgren, som ska bidra till ökad cirkularitet på byggnadsnivå.

Hållbart Byggande fick en pratstund med Emma Östlund, hållbarhetschef på ETTELVA Arkitekter, som berättar mer om verktyget.

Kan du ge exempel på lärdomar från CIX-projektet som nu har realiserats i verktyget?

– Vi ville hitta ett sätt att beakta hela spektrat av den cirkulära ekonomin för en byggnad såsom lång livslängd, låg miljöpåverkan, biobaserat material, återbrukat material och demonterbara konstruktioner för återbruk i byggnadens och byggdelens nästa livsfas. Enkelt summerat handlar det om material som håller länge och arkitektur som går att förändra och anpassa över tid, att använda återbrukat, återvunnet och biobaserat material och att planera för framtida möjlig demontering och återbruk. En föränderlig byggnad är hållbar. Ofta pratar vi om flexibilitet idag men i verktyget lyfter vi även fram generalitet och kvalitet som möjlighet för anpassningsbarhet. Ett rum eller en byggnad kan genom generalitet och kvalitet rymma många funktioner och användningsområden över tid.

Annons

Vilka vanliga hinder för återbruk har ni identifierat i branschen och på vilket sätt tror du att CIX kan bidra till att råda bot på det?

– Det finns ju en del hinder för återbruk. Med CIX-projektet har vi försökt fokusera på att sänka tröskeln att komma igång med cirkulära byggnader genom att förklara och visualisera cirkulariteten på ett enkelt sätt. För vår erfarenhet är att om man kan visa, förklara och mäta något gör man det! I vår omvärldsbevakning och i andra cirkulära utvecklingsprojekt som ETTELVA och Bengt Dahlgren deltar i såsom IVL Svenska Miljöinstitutets ”CCBuild steg 3” har vi sett flera utmaningar. Vi behöver nya logistiklösningar för återbrukat material och möjliggöra mellanlagring av material i stor skala men även överkomma kunskaps- och vanemässiga hinder i branschen. Vi har ju byggt våra arbetsmetoder på linjära modeller.

– Vi har också en utmaning kopplat till design för återbruk i nästa livsfas och de allt mer avancerade digitala informationsmodellerna som finns för våra byggnader. De är en förutsättning och en möjlighet för framtida cirkularitet. Och där behöver vi hitta affärsmodeller och ansvar för förvaltning av de digitala modellerna och all värdefull information för att den ska komma till nytta vid möjlig framtida ombyggnad, demontering och återbruk.

Vilken lucka i branschens arbete för mer cirkularitet fyller ett verktyg som CIX skulle du säga? Hur särskiljer sig det här verktyget?

– Det finns redan flera sätt att mäta cirkularitet för produkter och en del mått och verktyg för att mäta cirkularitet på byggnadsnivå. Vår erfarenhet är att dessa mått idag är ambitiösa och viktiga för branschens utveckling men att materialleverantörerna än så länge har svårt att erhålla all information som måtten kräver. Medan de verktyg som finns för att mäta cirkularitet främst hanterar återbruk och design för återbruk och har en viss teknisk/programvarumässig tröskel för användande. Att CIX inkluderar såväl den cirkulära ekonomins ”yttre cirkel” med avfall och återvinning och den ”inre cirkeln” med kvalitet, möjlighet till underhåll av materialet, livslängd och möjlighet till återanvändning är viktigt. Men verktygets största styrka är enkelheten. Det är enkelt att använda för alla som vill, det är intuitivt, självförklarande och programoberoende. Det kan användas både som checklista och idébärare men även för att visualisera och följa upp cirkulariteten – vi har helt enkelt skapat ett verktyg som vi själva vill använda!

 

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.