Nytt verktyg ska öka användningen av cirkulära material

Nytt verktyg ska öka användningen av cirkulära material

Riksbyggen och ETTELVA Arkitekter har gått samman för ett undersökande projekt med syfte att öka användningen av cirkulära material. Projektet har nu beviljats stöd av Boverket.

Projektet har initierats och projektleds av ETTELVA Arkitekter. Målsättningen för projektet är också att utveckla ett nytt verktyg, Cirkularitetsindex – CIX, som ska kunna användas av hela branschen. Verktyget tas fram för en testbädd men erfarenheter och verktyget ska kunna spridas och ska kunna användas av andra projekt. Riksbyggens Kappellehus som just nu uppförs i Brf Korseberg Strand, Vänersborg, kommer att användas som testbädd i projektet.

– Vi ser fram emot detta samarbete där vi gemensamt undersöker hur vi kan skapa förutsättningar för mer cirkulära projekt och även kan sätta oss in mer i det cirkulära begreppet kopplat specifikt till arkitektur och bostäder säger Emma Östlund, hållbarhetsstrateg på ETTELVA Arkitekter.

Bengt Dahlgren och Lokalförvaltningen Göteborgs stad ingår också i projektet. Genom Göteborgs lokalförvaltnings och Bengt Dahlgrens deltagande skapas även kopplingar mellan cirkulära material och förskolan Hoppet, ett pilotprojekt för fossilfri förskola.

Byggande och rivning i Sverige genererar i storleksordningen 10 miljoner ton avfall varje år. Det är mer än dubbelt så mycket jämfört med hushållsavfall, och mest av alla branscher om man bortser från gruvindustrin.

– Från Riksbyggens sida är vi mycket glada över stödet till projektet från Boverket. Det finns generellt i branschen för lite kunskap om cirkulära material och det här projektet kan vara med och bidra till ett mer hållbart byggande i framtiden, säger Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen.

 

Relaterade artiklar

Leave A Comment