Branschöverskridande storsatsning på spårbarhet

Malin Rosqvist, projektledare för CIRCLA. Fotograf: Ella Rosqvist

Branschöverskridande storsatsning på spårbarhet

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

I projektet CIRCLA samlas över 50 aktörer för att gemensamt ta sig an utmaningen med hållbar systemtransformation och klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva värdekedjor.

Det krävs samarbete över branschgränser och det behövs kraftiga åtgärder och samarbeten över hela värdekedjan för att ställa om branschen. Det krävs att hela samhället arbetar med återanvändning och återvinning; att ställa om till cirkulära lösningar är ett måste. Målsättningen med CIRCLA-samarbetet är att skapa bättre förutsättningar att arbeta med spårbarhet för de företag som medverkar i projektet, och i förlängningen även för aktörer utanför projektet.

Hållbarhet är en utmaning som står högt upp på de strategiska innovationsprogrammens agendor och CIRCLA ger oss en unik möjlighet att arbeta tillsammans över flera branscher och bidra till att accelerera industrins omställning. Samarbetet mellan de fem innovationsprogrammen och Delegationen för cirkulär ekonomi har varit en förutsättning för att lyckas med den här kraftsamlingen och utgör en styrka i det fortsatta arbetet, både när det gäller genomförande och spridning av resultat, säger Malin Rosqvist.

Hon är projektledare på RISE och programstrateg i det strategiska innovationsprogrammet PiiA är en av initiativtagarna till CIRCLA och projektledare för satsningen. CIRCLA är en nationell satsning med delprojekt som leds av RISE, Chalmers industriteknik, Mälardalens högskola, Svenskt Trä och Ragn-Sells. Bakom satsningen står fem strategiska innovationsprogram i samarbete med Delegationen för cirkulär ekonomi. Programmen bakom satsningen är PiiA – Processindustriell IT & Automation, BioInnovation, Re:Source, Metalliska material och Swedish Mining Innovation.

Annons

Främja hållbar upphandling

Genom CIRCLA vill projektet bidra till att Sverige kan fungera som ett gott exempel på hur aktörer genom samverkan verkar för en storskalig omställning av industrin. Genom metoder för spårbar­het och informationsdelning möjliggör och bidrar projektet till mer hållbar produktion och konsumtion med en markant ökad återanvändning av material och en minskad mängd avfall. Resultat och kunskap kommer att spridas brett för att öka konsumenters kunskap om hållbara val och också främja hållbar upphandling i offentlig sektor.

– Metallindustrin har länge haft en hög grad av cirkularitet, där nästan allt metallskrot återvinns och blir ny metall. Med modern teknik kan vi spåra metall ännu bättre än tidigare och öka precisionen i och därmed värdet av den återvunna metallen. Därför är CIRCLA en viktig satsning som ligger helt rätt i tiden, säger Gert Nilson, Programchef för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

50 aktörer

I projektet som kommer att pågå under tre år medverkar fler än 50 aktörer med ett gemensamt intresse för spårbarhet i industriella värdekedjor. Projektet finansieras dels genom bidrag från Vinnova inom ramen för det strategiska området Hållbar Industri, dels genom de deltagande företagen; totalt omkring 37 miljoner kronor.

– Vårt förarbete har visat hur viktigt det är med ett branschöverskridande projekt, vi har så mycket att lära av varandra i form av lösningar och kunskap. I omställningen till en cirkulär bioekonomi behövs en ökad spårbarhet, verktyg och transparens, som gör att aktörer i olika värdekedjor kan visa på biobaserade produkters bidrag till ökad hållbarhet och minskade klimatutsläpp, säger Anna Wiberg, programchef BioInnovation.

 

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.