Entreprenörsnära projekt utvecklar det hållbara träbyggandet

Rendering av Kvarngärdesskolan i Uppsala.

Entreprenörsnära projekt utvecklar det hållbara träbyggandet

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

I Sverige finns flera byggentreprenörer som både insett fördelarna med att projektera och bygga med limträ samt även aktivt driver utvecklingen av nya arbetssätt och lösningar. De spelar en nyckelroll när Sverige ställer om till ett mer hållbart byggande genom att involvera landets limträproducenter i sina projekt från start till mål.

– I en tid när byggbranschen står inför stora utmaningar som rör hållbarhet, cirkularitet, effektivitet och lönsamhet, är de svenska limträproducenterna väl rustade. Genom stärkta band med entreprenörerna driver de tillsammans fram innovativa lösningar som är till godo för hela byggsektorn, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.

I Uppsala har Martinsons Byggsystem AB haft en viktig roll för träbyggandets utveckling där deras stomsystem i limträ och KL-trä använts flitigt i flera projekt. I augusti 2022 togs det första spadtaget i bygget av nya Kvarngärdesskolan som uppförs av ByggDialog som är en av landets ledande totalentreprenörer. Det är ett stort projekt som omfattar nybyggnad av två större skolbyggnader, en fullstor idrottshall och lokaler för fritidsklubb och matsal. Planen är att Kvarngärdesskolans 990 elever ska kunna flytta in i sina nya lokaler höstterminen 2025.

Har säkrat skogsplantor

För ByggDialog har det varit en framgångsfaktor att tidigt involvera hela leverantörskedjan i sina projekt Inte minst för att få ta del av den kunskap som behövs för att lösa olika utmaningar.

Annons

– Vi vill ha med oss erfarenheten tidigt i projekten och i arbetet med Kvarngärdesskolan har vi lärt oss mycket i samarbetet med Martinsons Byggsystem, bland annat kring akustik, brand och fukthantering. Tillsammans hjälper vi varandra att utveckla träbranschen framåt vilket krävs för en mer hållbar byggprocess, säger Daniel Granath, projektchef på ByggDialog.

För att säkra tillgången av skogsplantor av hög kvalitet har skogsägarföreningen Södra investerat i ett fryslager utanför Falkenberg som färdigställdes hösten 2023. Den 7 600 kvadratmeter stora lagerbyggnaden har plats för 40 miljoner tall- och granplantor som genom att förvaras i några minusgrader blir starka och växtkraftiga lagom till vårsäsongens utplantering. Fryslagrets packhall är uppförd med en stomme i limträ från Moelven Töreboda AB som tagits fram i nära samarbete med byggentreprenören MTA Bygg & Anläggning AB.

Ett paradigmskifte

– Vi involverade Moelven Töreboda redan i ett tidigt skede av projekteringen i syfte att främja ett effektivt genomförande av byggnationen. Det resulterade i ett givande samarbete där vi fick möjlighet att fördjupa vår byggtekniska kompetens kring träbyggande. Det innebar bland annat att vi med vägledning av Moelven Törebodas montörer kunde montera trästommen i egen regi, säger Daniel Numell, platschef på MTA Bygg & Anläggning.

De entreprenörsnära projekten inom träbyggandet i Sverige markerar ett paradigmskifte mot ett mer hållbart och innovativt sätt att bygga. Genom ett nära samarbete mellan byggentreprenörer, limträproducenter och andra aktörer i leverantörskedjan skapas en stark grund för utveckling av nya, kostnadseffektiva och hållbara byggmetoder.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.