Äldreboende blir pilotprojekt för NollCO₂

Äldreboende blir pilotprojekt för NollCO₂

ANNONS

Annons

Ett äldreboende som är under byggnation i Tyresö ingår som ett pilotprojekt för den nya certifieringen NollCO2 som syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livslängd.

För att bidra till en klimatneutral samhällsbyggnadssektor i Sverige har SGBC (Sweden Green Building Council) tagit fram certifieringen NollCO₂. Hemsös projekt är ett av sex pilotprojekt som testar certifieringen. Hemsö har genom sin medverkan möjlighet att påverka utformningen av kriterierna och bidra med kunskap om framför allt äldreboendes klimatpåverkan. De övriga pilotprojekten är genom Lidl, Castellum, Skanska, Electrolux och Wihlborgs.

CO₂-reducerad betong

Netto-noll ska uppnås genom val av material och tekniska system, utformning av byggnad, val av klimatsmarta leverantörer och entreprenörer med mera. De val som hittills är gjorda i Hemsös projekt är stomme i korslimmat trä (KL-trä), användning av CO₂-reducerad betong, minimerad användning av lösningar i metall, till exempel stålbalkar, fasad i återbrukat material, solceller på tak samt gröna tak. Utöver pilotprojektet kommer fastigheten att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Äldreboendet kommer att få 80 lägenheter och korttidsboendet 12 lägenheter. Hyresgäst för det nya äldre- och korttidsboendet är Stiftelsen Stora Sköndal.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.