WSP föreslår fem steg för en halvering av utsläppen

WSP föreslår fem steg för en halvering av utsläppen

ANNONS

Annons

Med bättre planering och användning av tillgängliga metoder kan utsläppen från byggande av infrastruktur och byggnader halveras, redan idag. Det konstaterar analys- och teknikkonsultföretaget WSP i en ny rapport där de redogör för fem steg för att nå en klimatneutral samhällsbyggnadssektor.

– Vi vet att bygg och anläggning står för en stor del av de globala utsläppen, samtidigt finns det stora behov att bygga ut viktiga samhällsfunktioner. Men vi kan inte fortsätta bygga som vi tidigare gjort. Vi behöver öka kunskapen hos beställare och beslutsfattare, vi behöver främja flexibilitet, modularitet och multi-funktionalitet och vi behöver förändra hur vi använder och transporterar byggnadsmaterial, säger Maria Brogren, innovations- och hållbarhetschef på WSP.

Ingen aktör ensam har möjlighet att göra de förändringar som är nödvändiga för sektorns klimatomställning, utan alla aktörer behöver arbeta tillsammans och ta ansvar för sin del, lyfter WSP fram.

– Vi menar att med redan befintliga metoder kan vi halvera utsläppen från samhällsbyggnadsprojekt som vägar och byggnader. Det är upp till oss i branschen att implementera dem. För att komma åt resterande utsläpp behöver nya lösningar, metoder och material utvecklas. Forskning och innovation är avgörande, liksom att våga utmana rådande normer och standarder och testa nya metoder projekt, säger Maria Brogren.

Kompensation för kvarvarande utsläpp

I den nya rapporten ”Net Zero Carbon Construction” har WSP identifierat fem principer för en klimatneutral samhällsbyggnadssektor. Det handlar om att utveckla strategier och krav som leder till minskade utsläpp samt bidra till ökad kunskap hos beställare och andra beslutsfattare. Bolaget lyfter fram vikten av att planera samhällen, stadsdelar och infrastruktur för att undvika eller minska utsläpp och att utforma byggnader och infrastruktur på ett sätt som främjar flexibilitet, modularitet och multi-funktionalitet samt minskar klimatpåverkan. WSP menar även att det behöver skapas förutsättningar för fossilfria transporter och arbetsmaskiner och att det bör utredas och föreslå kompensation för kvarvarande utsläpp.

De åtgärder som redan finns tillgängliga kan ta branschen en bra bit på vägen, påpekar WSP. Till exempel skulle utsläppen i vissa typer av projekt kunna halveras om tillgänglig teknik och lösningar implementeras. För att nå ett klimatneutralt samhällsbyggande behövs dock fortsatt stora satsningar på forskning, utveckling och innovation. Till exempel kring nya typer av byggmaterial, nya tillverkningsmetoder för befintliga material och fossilfria transporter till, från och på byggarbetsplatserna, framhåller WSP. Bolaget skriver i rapporten att det dock är svårt att helt nå noll utsläpp, även på längre sikt. “Kompensation av utsläpp blir under dessa förutsättningar nödvändigt för att samhällsbyggandet ska kunna nå netto noll. Kompensation ska däremot inte betraktas som ett långsiktigt alternativ för områden där utsläppsminskningsåtgärder finns,” skriver bolaget i rapporten.

Sponsrat innehåll från Cembrit

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.