Vägledning ska hjälpa bostadsföretag med klimatkrav

Vägledning ska hjälpa bostadsföretag med klimatkrav

ANNONS

Annons

Sveriges Allmännytta, IVL Svenska Miljöinstitutet och Kommuninvest har arbetat tillsammans med nio testpiloter för att undersöka hur klimatbelastning från byggandet kan beräknas med så pass hög kvalitet att det kan användas för att ställa krav vid upphandling. Samarbetet har resulterat i en vägledning som ska hjälpa bostadsföretag att ställa klimatkrav i byggprojekt.

– Syftet är att under­lätta för bostadsföretag att ställa klimat­krav, framförallt vid nyproduktion men även vid ombyggnation och renovering. Det här innebär att ambitiösa fastighetsägare nu har ett verktyg för att driva förändring vilket är ett viktigt steg i utvecklingen av en klimatneutral byggbransch, säger Anders Ejlertsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Testkörts av nio bostadsbolag

Vägledningen är ett praktiskt orienterat dokument som systematiskt går igenom det man som beställare, entreprenör, arkitekt eller konsult behöver veta kopplat till kravställning. Under projektets gång har klimatkraven testkörts av nio kommunala bostadsbolag, som tillsammans med sina entreprenörer och med stöd av experter arbetat med verktygen i praktiken. Bostadsbolagen har upprättat klimatdeklarationer för sina byggprojekt med hjälp av verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg som IVL har tagit fram. Deras erfarenheter har sammanfattats i vägledningen, men också i anvisningarna för hur man gör LCA-beräkningar av byggprojekt med syfte att ge jämförbara beräkningar.

–Pilotprojekten har visat att metoden inte bara ger resultat, utan även höjer kunskapsnivån och skapar starkt engagemang hos såväl entreprenörer, fastighetsägare, materialleverantörer och beställare. Kommunerna har fått ett konkret sätt att förverkliga sina klimatmål och vi tar ett viktigt steg i utvecklingen av en fossilfri byggbransch, säger Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

Anvisningar för livscykelberäkningar

I projektet har beställare, entreprenörer och miljöexperter tillsammans också utvecklat kriterier för gröna lån och vägledning för att ställa klimatkrav i byggupphandlingar. Kraven är utformade för att upphandlare tydligt och kostnadseffektivt ska kunna välja material som ger lägst klimatpåverkan. Kommuninvest har utifrån vägledningen tagit fram konkreta anvisningar för livscykelberäkningar och livscykelbaserade krav i byggprocessen.

– För att få fart på den gröna omställningen av byggbranschen behöver även finansieringen bidra. Vi kommer att komplettera våra krav på låg energiförbrukning med klimatkrav som successivt skärps så att de alltid ligger före lagkraven. Från januari 2021 planerar vi för rena informationskrav där man antingen kan peka på livscykelinriktade klimatåtgärder i byggprojektet eller på att byggnadens klimatpåverkan under byggskedet har beräknats, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

 

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.