Nytt avtal ska starta en energirevolution i Sverige

Nytt avtal ska starta en energirevolution i Sverige

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Sveriges Allmännytta och ViaEuropa initierar samarbete för att påskynda den gröna omställningen 

I en strävan efter att leda vägen för den gröna omställningen i Europa och globalt, har Sveriges Allmännytta och ViaEuropa tagit sig an utmaningen att snabba på övergången till ett mer hållbart energisystem. Deras gemensamma mål är att främja energigemenskaper som en kraftfull drivkraft för förändring.

Kraftnäten inte byggda för den stora mängden förnybar energi

Sveriges Allmännytta och ViaEuropa vill accelerera omställningen mot ett mer hållbart energisystem med ökade möjligheter för energidelning och låga energipriser.

ViaEuropa, med Jonas Birgersson i spetsen, har lång erfarenhet att utmana befintliga strukturer och tekniska lösningar, bland annat genom Bredbandsbolaget där man tidigt såg att befintlig teknik för dataöverföring (telefonnätet) behövdes ersättas med ny infrastruktur.

Nu vill Sveriges Allmännytta och ViaEuropa på samma sätt utmana sig själva och Sverige i att accelerera den gröna omställningen.

– Förnybar energi finns i överflöd, men existerande kraftnät är inte byggda för att hantera storskalig lokala produktionen. Genom att tillföra ny teknik via energigemenskaper så kan vi skapa ett nytt energisamhälle där det är självklart med ett överflöde av grön el till låga fasta priser. Visste ni att potentialen bara på Sveriges tak är 50 TWh per år, säger Jonas Birgersson, ordförande ViaEuropa

Ser stor potential

Energigemenskaper kan idag ta flera olika former, men har ofta den gemensamma nämnaren i att det är flera intressenter som engagerar sig i lokal energiproduktion, energianvändning och distribution av energi. Energigemenskaper kan minska användandet av fossila energislag, bidra till ett mer reselient energiförsörjning i Sverige och möjliggöra innovationer.

– Vi ser en stor potential i energigemenskaper för våra medlemmar. Energigemenskaper är bra för plånboken och miljön, och kan både bidra med nytta och blåslampa för de nätägare som finns idag, säger Anders Nordstrand, VD Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta och ViaEuropa har nu undertecknat ett gemensamt avtal med tydliga mål och åtaganden. Detta samarbete är inriktat på att snabbt utveckla och implementera praktiska lösningar inom framåtlutade fastighetsbolag. Genom att visa upp framgångsrika exempel på dessa implementationer siktar vi tillsammans på att illustrera hur kritiska utmaningar kan övervinnas. Målet är att förenkla processen för alla fastighetsägare att bidra till en snabbare och smidigare omställning.

Fakta Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisationen för över 320 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag, med tillsammans cirka 1 miljon bostäder. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Våra medlemmars byggnader använder årligen cirka 10 TWh, varav drygt 25 % är elanvändning. Genom Allmännyttans klimatinitiativ har vi minskat vår totala energianvändning med över 20% och bedömer att vi kommer att nå vårt mål om 30 % minskning till 2030 samtidigt som vi tror att potentialen är ännu större.

Fakta ViaEuropa

ViaEuropa är en neutral operatör av samhällskritisk infrastruktur i form av fiberoptiska nätverk samt alternativa energidistributionslösningar. ViaEuropa hanterar idag över 125 nätverk med över 150 oberoende tjänsteleverantörer som via öppna digitala marknadsplatser (genom mjukvaran BRIKKS) erbjuder sina tjänster till användare i 10 länder. I Hammarby sjöstad 1999 så skapade ViaEuropa världens första neutrala marknadsplats där de varje boende kunde välja mellan olika tjänsteleverantörer. Detta är idag en viktig anledning till att Sverige har lägst pris på Internet (pris per Megabit inom OECD). ViaEuropa bygger redan nationella fiberprojekt runt om i världen (2013 Israel och 2019 Österrike) men nu har tiden kommit för att skapa det nya energisamhället.

Sponsrat innehåll från Rockwool
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.