Har halverat sitt koldioxidutsläpp

Calle Medin

Har halverat sitt koldioxidutsläpp

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Husqvarna Group, en global ledare inom utrustning för trädgård, park och skog, har mer än halverat sina absoluta CO2-utsläpp sedan jämförelseåret 2015.

En betydande milstolpe som uppnåtts samtidigt som verksamhetens försäljning ökat med 47 procent. Carbon är ett av Husqvarna Groups tre hållbarhetsmål, tillsammans med Circular and People, med målet att minska CO2-utsläppen med 35 procent till 2025. Koldioxidmålet är godkänt av Science Based Targets initiative (SBTi), och återspeglar koncernens bidrag till att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5° C. I slutet av mars 2024 hade Husqvarna Groups CO2-utsläpp reducerats med 51 procent över hela värdekedjan (Scope 1, 2 och 3) sedan jämförelseåret 2015. Under samma period har nettoomsättningen ökat med 47 procent, från 36,2 miljarder kronor till 53,3 miljarder kronor. Husqvarna Groups viktigaste insatser för att minska koldioxidutsläppen är följande:

Minska utsläppen vid användning av produkter

Mer än 90 procent av koncernens totala utsläpp sker vid användning av produkterna. För att kunna leda branschens övergång till mer koldioxidsnåla lösningar så är elektrifiering nyckeln till framgång. Koncernens ambition är att öka andelen motordrivna produkter som är elektrifierade till två tredjedelar till år 2026. Sedan 2015 har andelen elektrifierade motordrivna produkter ökat från 11 till 43 procent.

Minska utsläpp från egen verksamhet

Minska CO2-utsläppen genom effektivare produktion, användning av förnybar el, köra elfordon eller genom att värma upp företagets byggnader med förnybara energikällor.

Samarbete med leverantörer

Utöver att samarbeta med leverantörer kring CO2-minskande initiativ, uppmanas leverantörer att rapportera sina strategier för koldioxidminskning, sitt arbete med Science Based Targets samt mäta och rapportera CO2-utsläpp till CDP (ett globalt redovisningssystem).

Effektivare transporter

Transporter optimeras genom förbättrade logistiknätverk, smartare förpackningar och förbättrad planering av utbud och efterfrågan tillsammans med en påskyndad övergång till frakt via sjö och väg från flygfrakt.

– Vi har under åren investerat i koldioxidsnåla produkter och lösningar och har nått en halvering av våra CO2-utsläpp tack vare djärva och kloka beslut som också skapat nya affärsmöjligheter. Efterfrågan på våra batteridrivna produkter, särskilt robotgräsklippare, ökar hela tiden samtidigt som CO2-utsläppen minskar, säger Calle Medin, hållbarhetschef på Husqvarna Group

Sponsrat innehåll från Fristads
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.