Svenska folket: hållbart byggande viktig fråga i EU-valet

Svenska folket: hållbart byggande viktig fråga i EU-valet

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council (SGBC) släpper nu sin årliga Novus-studie över svenskarnas kunskap och attityder om hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen.

Över hälften (53%) av svenskarna är fortsatt besvikna över politikernas bristande engagemang inom hållbart byggande och lyfter samtidigt frågan som viktig i EU-valet. Hållbart byggande är nu lika viktigt som fossilfrihet för svenskarna, direkt följt av cirkularitet som visar en kraftig ökning från tidigare år.

Engagerar svenskarna

Rapporten Kunskap och attityder kring bygg- och fastighetsbranschen 2024 visar att drygt åtta av tio svenskar (81%) betecknar sig som miljö- och klimatmedvetna. Politiskt är grönt samhällsbyggande en fråga som engagerar svenskarna, drygt fem av tio (53%) anser att frågan om bygg- och fastighetsbranschens utsläpp och klimatarbete i kommande EU-val är viktig. Samtidigt har två av tre (67%) inte sett eller hört våra politiker lyfta frågan under det senaste året. En majoritet anser också att politikerna inte tar sitt ansvar inom hållbart byggande.

Annons

”Det kommande EU-valet är extremt viktigt för samhällsbyggnadssektorn. Årets Novus-undersökning visar tydligt att svenska folket, och i synnerhet kvinnor och unga vuxna, prioriterar grönt byggande och vill se ett större engagemang från våra politiker. Drygt hälften lyfter att våra politiker inte tar sitt ansvar samtidigt som de anser att frågan om bygg- och fastighetsbranschens utsläpp och klimatarbete är viktig i EU-valet”, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

Undersökningen har för fjärde året i rad genomförts av Novus på uppdrag av SGBC. Syftet med undersökningen är att kartlägga allmänhetens åsikter och kunskap om grönt byggande.

Sammanfattning av rapporten

Drygt åtta av tio (81%) betecknar sig själva som miljö- och klimatmedvetna.
Koldioxidutsläpp (64%) anses vara det viktigaste hållbarhetsområdet, följt av hållbart byggande (50%), fossilfrihet (49%) och cirkularitet (44%).
Drygt fem av tio (53%) anser att frågan om bygg- och fastighetsbranschens utsläpp och klimatarbete i kommande EU-val är viktig.
Drygt två av tre (67%) har det senaste året inte sett eller hört politiker prata om bygg- och fastighetsbranschens utsläpp och klimatarbete. Utöver dessa är 16% osäkra (vet ej).
Nära fem av tio (48%) är oroade för att hållbarhetsarbetet i Sverige stannar av på grund av det rådande säkerhetsläget i Europa.
Drygt fem av tio (53%) anser att politikerna inte har tagit/tar sitt ansvar gällande frågan om hållbart byggande.
Hälften (50%) är oroade över att politikerna i Sverige inte styr i hållbarhetsfrågor.
EU (44%), regeringen (43%) och riksdagen (45%) anses ha störst möjlighet att påverka vår framtid gällande hållbara byggnader och städer.
Om undersökningen
Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Antal genomförda intervjuer är 1023 stycken i målgruppen ”svenska allmänheten” 18-84 år. Fältperiod april 2024.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.