Kontorshus i framkant – redan NollCO2-certifierat

Utopia Arkitekters och Castellums bygge i centrala Örebro blev polishus. Bild: Anders Bobert

Kontorshus i framkant – redan NollCO2-certifierat

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Arkitektbyrån Utopia vann en markanvisning av Örebro kommun i tävlan med tiotalet andra. Utan att ha en byggpartner med sig. Nu står en av de allra första NollCO2-certifierade kontorsbyggnaderna klar.

Örebro kommun gjorde det ovanliga upplägget att bjuda in ett antal arkitektföretag, inte byggföretag, till en tävling om utveckling av Kvarteret Korsningen i Örebro, en tomt med 1000 kvadratmeter byggbar yta i korsningen Klostergatan/Östra Nobelgatan.

I kvarteret har Utopia Arkitekter tillsammans med fastighetsbolaget Castellum skapat Örebros första kontorsbyggnad i trä och den har som en av de allra första certifierats enligt Sweden Green Building Councils nya certifiering NollCO2. Målsättningen är att byggnaden ska ha netto noll koldioxidutsläpp under sin livstid.

Målsättning med redan från början

– Det var 13 arkitektfirmor som tävlade och vi vann, säger Jonas Hällgren, kvalitetsansvarig byggnadsingenjör vid Utopia Arkitekter AB. Vi vände oss till Castellum för ett samarbete med en långsiktig ägare, ett företag som har höga miljöambitioner och som kan sin marknad i Örebro.

Redan på tävlingsstadiet gjorde Utopia en utfästelse att det skulle byggas med trästomme och tidigt stod det klart att målet med Castellum skulle vara en certifiering enligt Miljöbyggnad Guld. Plus att Korsningen skulle bli ett pilotprojekt för den krävande certifieringen NollCO2.

Bland utmaningarna i projektet nämner Jonas Hällgren att få ihop kalkylen kring att bygga i trä och att hitta lösningar för att klara bland annat brand- och akustikkrav. Därtill att platsen inte var helt tacksam att bygga på. Men också att hitta sina roller och sätta organisationen.

– En framgångsfaktor har varit att vi jobbat mycket hands on tillsammans med såväl entreprenörer som konsulter.

Solceller och trästomme

NollCO2-certifieringan innebär att byggnaden ska ha netto noll klimatpåverkan under sin livstid. Klimatneutralitet uppnås främst genom att stommen är i trä i stället för som traditionellt stål och betong. Redan där minskar utsläppen med 40 procent jämfört med ett konventionellt projekt. Byggnaden är i sig mycket energieffektiv och ska ha mycket låga växthusgasutsläpp även under användningen.

Annons

Byggnaden är på sju våningar och omfattar 6900 kvadratmeter uthyrningsbar kontorsyta. Solceller på taket försörjer byggnaden med energi, men ger också ett överskott av förnybar energi. Källare och bjälklag har byggts i klimatförbättrad betong och sedan är det trästomme i huset. Centrala inslag i projektet har varit energiåtgång på byggarbetsplatsen, transporter, egen produktion av el och att byggherren förbinder sig att vidta kompenserande åtgärder på andra projekt.

Har inte tummat på estetiken

– Vi har tänkt inifrån och ut, försökt att först skapa en intressant kontorsmiljö med bland annat synliga bärande delar, för att sedan ”trä på” ett yttre skal. Det blev mycket glas men också trä med hög detaljering och ett diagonalt raster som omsluter volymen. Planerade solavskärmningar fick utgå till förmån för ett av de bästa glasen ur energisynpunkt.

– Att vi som arkitekter var först på plats har haft en inverkan på hur projektet i slutändan ser ut och fungerar. Därmed inte sagt att arkitekter alltid har rätt. Alla kompetenser behövs, säger Jonas Hällgren, som gläder sig åt att projektet resulterade i Örebro stads stadsbyggnadspris.

Örebro kommuns byggnadspris 2022 gick till kvarteret Korsningen. Från vänster: Daniel Åhlund NA Bygg, Peder Hallkvist stadsarkitekt, Anders Hagström (KD) ordförande Byggnadsnämnden, Erik Nilsson Castellum, Kemal Hoso (S) vice ordförande Byggnadsnämnden, Per Gawelin Castellum, Jonas Hällgren Utopia, Mattias Litström Utopia. Bild: Fredrik Kellén

Arkitektur som lyfter

Från början handlade det om att uppföra en kontorsbyggnad enligt de senaste riktlinjerna. Blivande hyresgäst var inte klar. Men polismyndigheten och rättsväsendet, som redan är etablerade i området, behövde lokaler och därmed beskrivs kvarteret Korsningen som världens första klimatneutrala polislokal.

Tävlingen om markanvisning genomfördes 2016 till 2017. Utopias samarbete med Castellum formades 2018 och efter en relativt lång projekteringstid genomfördes bygget från 2020 till 2022.

Utopia Arkitekter har som mål att bidra till ett litet bättre samhälle utifrån övertygelsen att arkitektur så gott som undantagslöst är en långsiktigt bra investering och att ett enda högkvalitativt hus kan lyfta ett helt område och i vissa fall en hel stad. Företaget lyfter några grunder för stora beständiga värden; smarta planlösningar, goda material, optimerad platsanpassning, hållbarhet, formmässig variation, originalitet och skönhet.

AV Gösta Löfström

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.