Umeå kommun installerar solceller på stadshusets tak

Umeå kommun installerar solceller på stadshusets tak

Under början av oktober kommer Umeå kommun att installera 158 solcellspaneler på stadshusets tak. De ska enligt kommunen täcka den årliga elförbrukningen i samtliga mötesrum på stadshusområdet.

Solcellerna på taket kommer att leverera 45000 kwh per år. Det kan jämföras med 10 villors eller 15 lägenheters förbrukning av hushållsel och innebär enligt Umeå kommun att stadshusets 80 mötesrum nu kommer att bli självförsörjande på den el som används där.
– Solcellerna är högeffektiva och testade att ge den energi som utlovas i cirka 35 år. Den dagen taket behöver bytas ut så byter man ut solcellerna. De är i princip självrengörande och med mycket liten miljöpåverkan, säger Ulf Larsson, energiinjenjör på Fastighet Umeå kommun, i ett pressmeddelande.

Kommunen kommer även att börja arbeta med att minska elförbrukningen i byggnanden genom att succesivt byta ut utrustning och belysning till den mest energisnåla. Umeå har som mål att kommunens fastigheter ska klara 165 kWh per kvadratmeter och år fram till 2020.

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment