Tidig analys minskar byggnadens klimatavtryck

Tidig analys minskar byggnadens klimatavtryck

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser i Sverige motsvarar cirka en femtedel av landets klimatpåverkan. Det bästa och mest effektiva sättet att minska en byggnads klimatpåverkan är att redan i ett tidigt skede titta på alternativ kring byggnadens form och stomme. I senare skeden blir anpassningarna dyra och ger mindre effekt.

Därför har Arkitema och COWI utvecklat ett livscykelanalysverktyg som kopplas till den digitala projektmodellen och som snabbt, i realtid och redan i förstudie eller programskede ger en överblick över olika alternativ.

Sedan januari 2022 ska alla nya projekt lämna in en klimatdeklaration innan slutbesked kan lämnas av kommunen. Senast 2027 kommer det att finnas gränsvärden i klimatdeklarationen. I kulisserna väntar också EU-taxonomin, ett regelverk inom EU som ska tvinga nya investeringar att hålla sig inom Parisavtalets mål om max 1,5 graders uppvärmning. Olika certifieringar och policies är andra initiativ som syftar till att sänka branschens klimatpåverkan. För projekt som redan är i struktur- eller detaljplan börjar det bli riktigt bråttom.

Kan se förändringar i realtid

– Redan nu är olika certifieringar obligatoriska för att få fördelaktigare finansiering. De kommande gränsvärdena i Boverkets byggregler kommer förmodligen att ligga 20-30% lägre än hur vi bygger traditionellt. Därför måste vi börja planera redan nu, säger Aija Baumane, hållbarhetsspecialist på Arkitema.

Verktyget LCA Design Tool använder miljövarudeklarationer och Boverkets schablonvärden för att jämföra hur olika volymer, stommar eller material påverkar utfallet. Detta görs i tidiga skeden som detaljplan, förstudie och programhandling för att få störst effekt. Kunden kan se förändringarna i diagram i realtid och få detaljerade rapporter med förslag på alternativ och hur mycket dessa pressar ner hela projektets klimatavtryck. Klimatavtrycket kan i bästa fall nästan halveras, långt innan spaden sätts i marken.

 

Sponsrat innehåll från Bauroc
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.