Swedisol antar FN:s globala hållbarhetsmål

Swedisol antar FN:s globala hållbarhetsmål

Styrelsen i branschorganisationen Swedisol har beslutat att ställa sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål och har nu tagit fram ett åtgärdsprogram för att nå målen.

Det är främst målen Säkerställa hälsa och Hållbara städer och samhällen som organisationen kommer att prioritera, med motivationen att det är där organisationen och de företag och verksamheter som Swedisol representerar kan göra mest nytta.

– Swedisol tar utvecklingen mot ett hållbart samhälle på allvar. Vi har med detta beslut tagit fram en bra plattform för vårt framtida arbete, och som ligger väl i linje med vår vision om hållbara byggnader som ger effektivare energianvändning, säkrare byggnader och bättre inomhusmiljö, säger Mats Björs, vd på Swedisol.

Foto: Linn Sandholm

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment