Långsam minskning av energianvändningen i lägenheter

Långsam minskning av energianvändningen i lägenheter

ANNONS

Annons

Lägenheterna i Sverige har de senaste åren minskat sin energianvändning, visar statistik från Swedisols energieffektiviseringsindex. För att klara Sveriges klimatmål måste dock fler fastigheter energirenoveras, menar branschorganisationen.

Swedisols energieffektiviseringsindex rankar Sveriges län utifrån hur mycket energi som lägenheterna i länet i genomsnitt använde under 2019. Indexet bygger på statistik från Statistiska centralbyrån. Mellan 2015 och 2019 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 4,4 procent, vilket motsvarar cirka 540 kilowattimmar per hushåll. Värmland hamnar på första plats i indexet med en minskad energianvändning från 10,8 till 9,7 MWh per lägenhet.

– Att hushållens energianvändning minskat är positivt, eftersom den är en bidragande orsak till Sveriges klimatpåverkan. Men om Sverige ska klara klimatmålen behöver alla resurser användas på ett effektivt sätt, och då är energieffektiviseringen av byggnadsbeståndet en hörnpelare, säger Mats Björs, vd Swedisol.

– Klimatpolitiska Rådets rapport som presenterades i förra veckan visar att regeringen gör på tok för lite och regeringen har dessutom ingen plan för hur Sverige ska klara klimatmålet till 2045 än mindre en plan för hur byggnaderna ska energirenoveras eller hur EU:s återstartsstöd ska användas, säger han.

Sektorn bostäder och service står för 40 procent av Sveriges totala energianvändning och flerbostadshusen står för 29 procent av uppvärmd area i våra byggnader. Swedisol menar att om Sverige ska klara klimatmålen, ett fossilfritt Sverige 2045, behöver en stor andel av energin från fastighetssektorn frigöras och användas i transport- och industrisektorn när dessa sektorer elektrifieras.

– Förra veckan lanserade regeringen ett nytt stöd för energirenovering av flerbostadshus. Det är ett otillräckligt förslag med för låg ambitionsnivå, och om Sverige ska nå klimatmålet måste bostadsminister Märta Stenevi våga gå ännu längre och dessutom föreslå gröna lån, klimatomställningsbidrag och ett bonus-malus-system som skapar starka incitament att energirenovera byggnader, säger Mats Björs.

Sponsrat innehåll från Cembrit

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.