Skorstenar i serverhallar kan minska energianvändningen

Skorstenar i serverhallar kan minska energianvändningen

Enligt SR Ekot kan forskare i Luleå vara på väg att hitta ett nytt sätt att göra elkrävande serveranläggningar mer klimatvänliga.

I takt med att uppkopplingen ökar blir också utsläppen från den elkrävande hanteringen och lagringen av data i serverhallarna större.

– Vi behöver både energieffektivare lösningar, vi behöver köra på grön energi och sedan behöver vi återvinna värmen, säger Tor Björn Minde, vd vid statliga forskningsinstitutet RISE pilotläggning i Luleå till SR Ekot.

Där verkar ett 60-tal företag tillsammans med forskare från Luleå tekniska universitet och KTH, Ericsson, Vattenfall, Scania och Facebook bland annat. Forskarna undersöker nya möjligheter att göra datalagringen mer klimatvänlig där en metod som testats har varit att förse servrar med skorstensliknande rör för att genom självdragsprincipen kunna ersätta elkrävande fläktar.

– Och den skorstenen ser ju till att det blir det här självdraget. Så att på det sättet kan man ju då minska fläktenergin. Och våra simuleringar har ju visat bra resultat så att här uppe i norr så tror vi att vi kan halvera fläktenergianvändningen, säger Tor Björn Minde.

Han påpekar dock att det inte är helt lätt att genomföra.

– Som i vanliga sommarstugor så behöver man förtända spisen, man behöver förvärma för att få igång draget och det samma gäller här, säger Tor Björn Minde.

Foto: iStock

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment