Satsning på krossad restbetong sparar råmaterial

Satsning på krossad restbetong sparar råmaterial

Under våren har Betongindustri startat arbetet med att systematiskt omhänderta, krossa och leverera restbetong som ny ballast helt bestående av återvunna råmaterial.

Genom att använda restbetongen blir det mindre mängder för deponi samtidigt som det innebär mindre åtgång av jungfruligt råmaterial för nya produkter. Den krossade restbetongen kan nämligen ersätta fem procent jungfrulig ballast i den nya betongen. Restmaterialet, betong som blivit kvar i bilarna efter leverans, hämtas regelbundet från Betongindustris fabriker i Hammarby, Ulvsunda, Sollentuna och Värtan. Betongen körs därefter till Betongindustris fabrik i Tumba där den stelnar och lagras.

En krossanläggning har installerats på området som efter hand krossar upp betongen i fraktionen 0-16, en stenstorlek som fungerar för många syften. Krossen har även kompletterats med kraftiga magneter som drar ut metallfibrerna, så kallad fiberarmering, som finns i stor del av betongen.

– Vi har ett ansvar i att minska miljöpåverkan från vår verksamhet, och det här är ett väldigt konkret exempel på hur vi kan hushålla med både råmaterial, miljö och ekonomi, säger Per Berglund, vd för Betongindustri.

Sparar in på transporter

Arbetssättet sparar även på mängden transporter. Tidigare kördes restbetongen till systerbolaget Jehander i Enhörna fyra mil bort, som efter krossning kunde använda den som fyllnadsmaterial vid efterbehandling av sin täkt. Genom krossanläggningen i Tumba halveras nu körsträckan och bilen går inte tom tillbaka utan tar med sig kross tillbaka till betongfabriken. Samtidigt används materialet in i ny betong vilket ger ett högre förädlingsvärde. Planen är att stegvis införa arbetssättet med användandet av materialet på alla fabrikerna i Stockholmsområdet.

Foto: Betongindustri

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment