Sågverken största utsläppskällan vid träbyggnation

Sågverken största utsläppskällan vid träbyggnation

Annons

I takt med att byggnader blir allt mer energieffektiva börjar mer och mer forskning att riktas mot möjligheterna att minska energiåtgången och miljöpåverkan under själva uppbyggnadsfasen. Alltså den energi som krävs för att konstruera byggnader samt produktionen av materialen som används.

I ett examensarbete vid Jönköpings universitet har Julia Dereke och Viktor Johansson gjort en livscykelanalys av trästommar i flervåningshus med fokus på koldioxidutsläpp. Syftet med studien var att ge förbättringsförslag om hur mängden koldioxidutsläpp kan minskas vid byggande av främst flervåningshus i trä.

Deras livscykelanalys identifierade att den största källan till koldioxidutsläpp är på 28 procent och kommer från sågverken. Den näst största utsläppsmängden står framställandet av lim för (25 procent) medan transporterna står för cirka 20 procent.

Att effektivisera sågverk, framställa och använda mer miljövänligt lim med liknande egenskaper och ta fram biobränsle för transporter skulle kunna minska mängden koldioxidutsläpp i framtida produktion av byggnader i trä enligt studien.

 

Relaterade artiklar

Leave A Comment