Ny metod mäter skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald

Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

Ny metod mäter skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med SLU har tagit fram en konceptuell metod som kan användas för att bedöma en skogsägares påverkan på biologisk mångfald utifrån det skogsbruk som bedrivs.

Metoden gör det möjligt att jämföra skogsägare i olika delar av landet samt skogsbrukets påverkan i relation till olika målvärden.

– Metoden kan tillämpas för skogsägare i hela Sverige och använder etablerade och beprövade indikatorer från det svenska miljömålet Levande skogar där indikatorerna är avsedda att appliceras på stora skogsområden på landskapsnivå och där systemgränsen utgörs av skogsbrukarens hela produktiva skogsmark, säger Eskil Mattsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tillsammans med de hållbarhetsindikatorer som IVL utveckla inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest kan metoden ge en mer heltäckande och integrerad bedömning av olika hållbarhetsaspekter för svenskt skogsbruk.

– Det är viktigt att olika hållbarhetsaspekter kan vägas mot varandra i skogsägarnas och skogsföretagens strategiska planering för framtiden. Det kommer att krävas olika typer av avvägningar och kompromisser, i synnerhet mellan skogens klimatnytta och dess påverkan på biologisk mångfald. Beslutsfattare kommer behöva olika kvantitativa beslutsunderlag att utgå från och i det sammanhanget är det här arbetet ett viktigt bidrag, säger Per Erik Karlsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sponsrat innehåll från Fristads
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.