Regeringen presenterar nytt bostadspolitiskt paket

Finansminister Magdalena Andersson och bostadsminister Peter Eriksson höll en pressträff på tisdagen. Vid pressträffen redovisade de regeringens bostadspolitiska paket.

Paketet presenterades dagen efter att de borgerliga partierna meddelat att de hoppar av de blocköverskridande bostadspolitiska samtalen.

Regeringens paket innehåller 22 olika steg med åtgärder som regeringen tror är nödvändiga och möjliga för att få upp bostadsbyggandet. Bland punkterna står skärpta krav på kommunal planering för bostadsbyggande, förenklad kontroll av serietillverkade hus och att förutsättningarna för nya hållbara städer undersöks. Plan- och bygglagen ses också över med inriktningen att den kommunala översiktsplanen delvis ska göras bindande.

Bland annat föreslår regeringen också att uppskovsreglerna kring hushållens bostadsaffärer ändras. Istället föreslås ett slopat tak för uppskov med reavinstskatten under en fyraårsperiod. Åtgärden skulle gälla retroaktivt från och med i dag eftersom åtgärden annars skulle riskera att hämma bostadsmarknaden inför genomförandet. Uppskovsräntan föreslås dock bli kvar.

Bostadsminister Peter Eriksson beklagade att man inte har fått till stånd en bred majoritet i riksdagen, men han bedömer efter samtalen att de allra mesta av de här frågorna kan genomföras.

Till de frågor där regeringen inte är intresserad av att gå vidare hör marknadshyror i nyproduktion. Regeringen vill dock minska osäkerheten kring så kallade presumtionshyror som gäller i 15 år genom att införa spärregler så att sådana hyror inte kan sänkas när tidsperioden går ut. Det ska öka intresset för att bygga hyresrätter, enligt regeringen. Frågan om huruvida presumtionshyror efter 15 år kan höjas kommer att hanteras i sedvanliga hyresförhandlingar.

Kritik från bygg- och fastighetssektorn

Sveriges Byggindustrier ser positivt på flera av förslagen och menar att de ligger i linje med vad byggföretagen har efterfrågat under en längre tid. Samtidigt understryker de att de övergripande reformer som krävs saknas.

– Ett av de största problemen för att kunna bygga mer är att det saknas personal. Vi ser därför fram emot att höra mer om utlovade åtgärdsförslag om kompetensförsörjning till branschen under hösten, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Vidare menar BI att ränteläge, sysselsättning, skatter och hushållens ekonomi inte heller berörs i regeringens åtgärdsförslag.

– Ska vi nå ett ökat bostadsbyggande krävs mer genomgripande reformer som gäller långsiktigt. Då krävs ett politiskt ansvarstagande från både regeringen och oppositionen. Vi hoppas på återupptagna samtal. Peter Eriksson har precis tillträtt och vi hoppas och tror att vår bostadsminister vill mycket mer för att komma tillrätta med svensk bostadspolitik, säger Ola Månsson.

Fastighetsägarna menar att förslagen som regeringen presenterat är långt ifrån tillräckliga för att lösa bostadskrisen. Detsamma menar man gäller även de förslag som Allianspartierna presenterade i sin debattartikel.

– De förslag som lagts fram erbjuder inte en tillräcklig grund för att skapa fler bostäder och en bättre fungerande bostadsmarknad. För det behövs mer omfattande strukturreformer, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar.

– Vi är naturligtvis besvikna över att det inte var möjligt att nå en bred politisk uppgörelse om bostadspolitiken. Samtidigt är det innehållet i uppgörelsen som är det viktiga och inte en uppgörelse i sig. Uppgörelser på den här nivån får stor effekt på politiken framöver och då kan en dålig uppgörelse vara sämre än ingen alls, säger Martin Lindvall.

Källa: SIX News, regeringen.se, BI

Foto: regeringen.se

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment