Övergångsperiod för energireglerna förlängs

Övergångsperiod för energireglerna förlängs

Annons

Övergångsperioden för energireglerna i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR) förlängs från 1 juli 2018 till 1 januari 2019, meddelar Boverket. Äldre regler i BBR 24 kommer därmed att gälla fram till årsskiftet, uppger myndigheten i ett pressmeddelande.

När övergångsperioden för avsnitt 9 nu förlängs innebär det att fram till årsskiftet kan antingen specifik energianvändning eller primärenergital användas när en byggnads energiprestanda ska fastställas. Då reglerna om energihushållning i avsnitt 9 i BBR är nära sammankopplade med Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av en byggnads energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (BEN) kommer även övergångsperioden för BEN att förlängas fram till årsskiftet.

Äldre regler för utsläpp får användas

Boverket förlänger också övergångsperioden för de ändrade reglerna om utsläpp och verkningsgrad för rumsvärmare som trädde i kraft den 1 juli 2017 genom BBR 3(3) 25. Övergångsperioden förlängs till den 1 januari 2019. Äldre regler i BBR 211 avseende utsläpp och verkningsgrad får därmed användas fram till årsskiftet. Övergångstiden förlängs för att ge de berörda mer tid att anpassa sig till ändringen och ta del av den vägledning och annan information om ändringen som Boverket har publicerat, uppger myndigheten.

Mer information om ändringar i Boverkets regler går att hitta på Boverkets hemsida.

Annons

Relaterade artiklar