Gröna städer är viktiga för framtiden! EU-delegater träffas i Malmö den 14–15 juni

Gröna städer är viktiga för framtiden! EU-delegater träffas i Malmö den 14–15 juni

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

En grön omställning i Europas städers och tätorter måste öka i takt. Det är framför allt den byggda miljön som är central. I våra livsmiljöer ställs vi inför en rad samhällsutmaningar, som klimatförändring, minskad biologisk mångfald och ojämlik folkhälsa, och dessa måste hanteras på ett konstruktivt sätt. 

Målet med konferensen är att dela kunskap och metoder, visa upp goda exempel, inte minst i Malmö, och tillsammans tänka nytt kring vad framtidens hållbara livsmiljöer kan vara. 140 experter från 27 länder är inbjudna och det är öppet för alla att delta digitalt.

– Utmaningarna är komplexa och den gröna omställningen löser vi inte med enbart tekniska verktyg, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt vid Boverket och ordförande för Rådet för hållbara städer. Det är först när vi också integrerar estetiska, sociala och kulturella värden som vi kan skapa långsiktigt hållbara städer och samhällen.

Vision kopplas samman med initiativ

Konferensen tar avstamp i internationella målsättningar och initiativ som Agenda 2030, den Urbana Agendan för EU, EU:s Gröna giv och New European Bauhaus. Syftet med konferensen är att flytta fram positionerna för den gröna staden och hur visionen om den gröna staden måste kopplas samman med andra initiativ. Detta gör vi tillsammans – civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv, finansiella institut och lärosäten.

Konferensen arrangeras av Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i samarbete med Boverket och SLU Tankesmedjan Movium, och i samverkan med myndigheterna i Rådet för hållbara städer, Malmö Stad med flera.

Sponsrat innehåll från Fristads
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.