Onsala Rymdobservatorium blir pionjärprojekt för återbruk

Onsala Rymdobservatorium blir pionjärprojekt för återbruk

ANNONS

Annons
Annons

Chalmersfastigheter har låtit förnya Onsala Rymdobservatorium. De nya lokalytorna rymmer konferensrum, utställningshall, mötesrum, laboratorium och teknikrum. Inför byggprojektet lade Chalmersfastigheter stor vikt vid hållbarhet, med hög grad av återbruk och återvinning.

I befintliga byggnader på 400 kvadratmeter har 200 kvadratmeter demonterats och cirka 300 kvadratmeter byggts till. Personalen har fått bättre lokaler samtidigt som anläggningen har anpassats mer för besökare.

De nya lokalytorna rymmer konferensrum, utställningshall, mötesrum, laboratorium och teknikrum. Inför byggprojektet lade Chalmersfastigheter stor vikt vid hållbarhet, med hög grad av återbruk och återvinning.

–I den upphandling som gjordes 2019 krävde vi att anbudsgivarna skulle visa hur återbruk skulle tillämpas och vilka klimatvinster som kunde göras. Anbudsgivarna skulle räkna på hela projektets klimatbelastning, det vill säga redovisa koldioxidekvivalenter. Detta var första gången vi ställde den typen av krav, berättar Gabriell Asmar, projektchef hos Chalmersfastigheter.

Det blev NCC som vann upphandlingen. Ribban låg högt, nämligen 85 procent återbruk. Även installationer skulle återbrukas.

–Det gäller att sikta högt från början, menar Gabriell Asmar.

–Det var ett av de första projekten där vi i upphandlingen ställdes inför krav på klimatberäkningar, berättar Peter Arvidsson, projektchef hos NCC, region Väst. I dag är det däremot inte ovanligt.

NCC fick uppdraget som totalentreprenör tack vare ett genomarbetat anbud. Företaget har teknik- och hållbarhetsavdelning med kompetens för beräkning av koldioxidekvivalenter, inte bara för stomme och klimatskal, utan även för andra byggdelar och i detta fall hela byggnaden.

Tog hjälp av återbrukssamordnare

Att sedan klara byggproduktionen med återbrukade delar blev kanske en större utmaning. Inte minst krävdes underhandsprojektering och revideringar av konstruktionsförslag. Detta underlättades dock genom att NCC även svarade för konstruktionsritningarna.

Betongdelar köptes i form av pålkap från byggplatser. Delarna monterades om lott och skarvades med skruv. Zinkpaneler runt taket härrör från fasaderna på museet Kiasma i Helsingfors. Plywooden har tidigare tjänat som golvskydd vid bygget av Platina-huset i Göteborg. Materialet klär nu innerväggar och tak i stället. Köksinredningen kommer från en annan Chalmersfastighet och toalettmoduler härstammar från en bank.

–Återbruksmarknaden är begränsad än så länge. Det är svårt att få tag på grejor och när man väl får ett tips är det viktigt att vara snabb och reagera direkt, menar Peter Arvidsson. Här hade vi mycket stor nytta av återbrukssamordnaren Anton Franker. Han var nyckeln för att klara återbruket.

–Nu tar vi med oss erfarenheter från Rymdobservatoriet, både vad gäller klimatberäkningar för hela byggen och återbruk. I nästan alla projekt överväger vi nu återbruk, det gäller även rena nybyggen, avslutar Peter Arvidsson.

Plåtarbetena på huset har utförts av Pålsonplåt AB. Företaget har även monterat och installerat ventilationen.

Värdefulla erfarenheter

Både NCC och Chalmersfastigheter tar med sig erfarenheter från projektet.

–Det visade möjligheterna med återbruk och det blir säkert mer av återbruk i våra kommande projekt. Vi slipar vår roll som beställare och kommer att vässa upphandlingsmodellen. Även konsulter och entreprenörer kommer säker också att utveckla återbrukstänkandet. Vi fastighetsägare behöver sälja in idén inför våra hyresgäster. Att återbruka ska vara resurssnålt, hållbart och därmed också minska kostnader och bidra till lägre hyror, avslutar Gabriell Asmar, projektchef hos Chalmersfastigheter.

För närvarande gör NCC beräkningar som ska visa hur hög andel återbruk som uppnåddes i det aktuella projektet.

*Fotnot:

Rymdobservatoriet som ligger på Onsalahalvön söder om Göteborg är Sveriges anläggning för radioastronomi. Här finns bland annat flera teleskop. Kort sagt bedrivs verksamhet för att mäta och beskriva egenskaper både beträffande vår egen jord och det vida grannskapet i rymden.

Sponsrat innehåll från Bauroc

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.