Nytt initiativ vägleder samhällsbyggandet mot Agenda 2030

Nytt initiativ vägleder samhällsbyggandet mot Agenda 2030

ANNONS

Annons

Som ett resultat från världskonferensen Beyond 2020, som nyligen anordnades, har ramverk till en färdplan för den byggda miljön upprättats. Initiativet ska lägga en grund för regionala strategier som kan vägleda framtidens samhällsbyggande mot målen i FN:s Agenda 2030.

Ett tusental deltagare följde Beyond 2020 som gick av stapeln i början av november. Konferensen arrangerades av Chalmers i samarbete med Johanneberg Science Park, Rise och Göteborgs stad. Till följd av Coronapandemin hölls den online. På konferensen diskuterades metoder för minskat klimatavtryck, lägre resursförbrukning, digital utveckling och innovativa transporter. Bland talarna fanns auktoriteter inom hållbart byggande, digitalisering och finansiering från hela världen.

– Konferensen visade tydligt på en ökande medvetenhet om hållbarhetsfrågor hos allt fler samhällsbyggnadsaktörer. Men det räcker inte. För att nå hållbarhetsmålen krävs en gemensam förståelse hos alla aktörer för hur hållbarhetsmålen ska kunna uppnås och – inte minst – handling. Det är det vi nu vill bidra till, säger Holger Wallbaum, professor i hållbart byggande, Chalmers, och huvudansvarig för Beyond 2020.

72 konkreta förslag

Tillsammans med kollegan Colin Fudge, gästprofessor i urban framtid och design, Chalmers har Holger Wallbaum upprättat ett ”Ramverk till en färdplan för den byggda miljön”, i dialog med forskare och samhällsbyggare jorden runt. Initiativet syftar till att lägga en grund för regionala strategier som kan vägleda framtidens samhällsbyggande mot målen i FN:s Agenda 2030. I ramverket har Wallbaum och Fudge lagt till en detaljerad handlingsplan för nordvästra Europa som innehåller 72 konkreta förslag till åtgärder, som en inspiration för övriga världen.

Förslagen handlar om energieffektiviseringar och forskning kring nya byggmaterial, digitala verktyg och renoveringsmetoder och gratis kollektivtrafik, mer grönytor och fler cykelbanor. Flera av de högt prioriterade åtgärderna ligger under direkt statligt ansvar. Det handlar bland annat om högre skatt på koldioxidutsläpp och utnyttjande av mark och naturresurser, statligt stöd för energieffektiva fastighetsrenoveringar och en plan för storskalig produktion av hållbara, prisvärda bostäder.

– Här har politiker och myndigheter en nyckelroll, eftersom det är politiska beslut som beskattning, riktat stöd och nationella strategier som kan bana väg för de radikala förändringar vi föreslår. Men alla aktörer med inflytande över den byggda miljön måste bidra med förändringar. I andra delar av världen kan det vara näringslivet som spelar motsvarande huvudroll, säger Holger Wallbaum.

– Nyckelpersoner och institutioner i olika delar av världen har antagit utmaningen att upprätta noder för utvecklingen av regionala strategier. Från Chalmers sida har vi erbjudit oss att stötta med global samordning. Vårt förslag är att alla noder presenterar sina framsteg för utvärdering och vidareutveckling på en världskonferens vart tredje år, närmast i Montreal 2023, säger Colin Fudge.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.