Systemet som ska ta tillvara energin som finns i städerna

Systemet som ska ta tillvara energin som finns i städerna

Annons

Nu lanserar E.ON en innovation som ska ta vara på den energi som redan finns i våra städer. Systemet kopplar samman och balanserar olika aktörers energibehov med varandra, där en aktörs energiöverskott kan komma till nytta hos en annan.

Systemet, som heter ectogrid, kombinerar systemtanken från fjärrvärme och fjärrkyla samt värmepumpars höga verkningsgrad på ett sätt som enligt E.ON resulterar i en energilösning med närmast obefintliga energiförluster. Nätet har en låg och flexibel systemtemperatur, vilket gör att det också används som ett gigantiskt termiskt batteri. Det gör det lättare att själv använda och lagra lokalt producerad el från till exempel solceller.

– Genom att energibehoven balanseras tas energin tillvara maximalt och det sammankopplade området behöver betydligt mindre tillförd energi, säger Per Rosén som utvecklat systemet och arbetar som specialist på E.ONs avdelning Business Innovation.

Ytterligare en del av innovationen ligger i en digital molnlösning. Genom att använda algoritmer och data kopplat till bland annat användare, säsong, väder, lokal energiproduktion och elbilsladdning tar molnlösningen ett integrerat grepp över ett områdes alla energibehov och optimerar energiflöden utefter all tillgänglig flexibilitet.

Först ut med att använda den nya tekniken är Medicon Village Science Park i Lund. Byggnationen sker etappvis med start under hösten 2017 och 2020 beräknas samtliga byggnader vara anslutna till systemet.

Demonstrationsprojektet vid Medicon Village finansieras med stöd av Energimyndigheten.

Bild: E.ON

Annons

Relaterade artiklar

  1. Veckans länkar | Fastighetsteknik
    2017-12-08 at 18:32 Svara

    […] Systemet som ska ta tillvara energin som finns i städerna Nu lanserar E.ON en innovation som ska ta vara på den energi som redan finns i våra städer. Systemet kopplar samman och balanserar olika aktörers energibehov med varandra, där en aktörs energiöverskott kan komma till nytta hos en annan. […]

Leave A Comment