Nya möjligheter att söka stöd för energilagring i hemmet

Nya möjligheter att söka stöd för energilagring i hemmet

Annons

Energimyndigheten har fördelat ytterligare 4,1 miljoner kronor till länsstyrelserna för det statliga stödet för lagring av egenproducerad elenergi. Stödet kan ge bidrag för upp till 60 procent av kostnaderna.

Sedan november 2016 kan privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el ansöka om stöd för installationskostnaden. Besluten om stöd fattas av länsstyrelserna och bidragen betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2019.

Totalt har Energimyndigheten fördelat 28,1 miljoner kronor till länsstyrelserna för stödet.

För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Bidraget ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det är inte möjligt att kombinera bidraget med annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

Företag, föreningar och offentliga organisationer kan söka stöd för att installera energilager genom solcellsstödet.

Källa: Energimyndigheten
Foto: iStock

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment