Ny metod ska hjälpa byggbranschen att nå klimatmålen

Ny metod ska hjälpa byggbranschen att nå klimatmålen

ANNONS

Annons

Branschinitiativet för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö, LFM30, har lagt grunden för ett klimatpositivt byggande till år 2035. Målet ska nås med definierade gränsvärden och en ny metod för klimatbudget.

FM30 har i dagsläget 145 anslutna aktörer från hela byggkedjan, varav 37 är byggherrar. Samtliga deltagare förbinder sig att vidta konkreta åtgärder för kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser på såväl företags- som projektnivå samt redovisa resultaten. För att säkerställa byggande med bästa teknik har LFM30 tagit fram målgränsvärden (X kg CO2e/m2 ljus BTA) för nyproduktion av småhus, flerbostadshus och lokaler. Motsvarande arbete pågår för renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten på befintliga byggnader och anläggningar.

Representativa klimatdata

Målgränsvärdena spelar en viktig roll i LFM30:s nya metod för klimatbudget som innehåller fem steg. Metoden omfattar både byggnader och anläggningar, såväl befintliga som nyproducerade. Det övergripande målet är att nå klimatneutralt byggande år 2030 och klimatpositivt byggande 2035.

– LFM30:s åtagande är betydligt tuffare än lagen om klimatdeklaration för nya byggnader som börjar gälla från och med januari 2022. LFM30 går även längre än olika miljöcertifieringssystem av byggnader, till exempel är de de enda som har definierade målgränsvärden. Dessutom är de restriktiva när det gäller återbetalning, de tillåter exempelvis inte att man köper sig fri genom handel med utsläppsrätter utan fokuserar på riktig kolinlagring. Parisavtalet trycker på behovet av negativa utsläpp, säger Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som har varit med och utvecklat LFM30:s metod.

LFM30:s metod för klimatbudget har utvecklats under ledning av Andreas Holmgren, hållbarhetschef på Byggnadsfirman Otto Magnusson, tillsammans med Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Beräkningarna baseras på samma klimatdatabas som Boverket använder för den kommande klimatdeklarationslagen. Skillnaden är att LFM30 kommer använda representativa klimatdata från denna databas, vilket krävs för att de ska kunna utgöra underlag för LFM30:s målgränsvärden.

Krav på alla byggdelar

Boverket har föreslagit att gränsvärden ska införas först år 2027 och kommer då också att behöva gå över till representativa klimatdata för byggmaterial, istället för konservativa som nu föreslagits. Den lagstiftade klimatdeklarationen innehåller heller inte alla byggdelar, vilket är ett krav inom LFM30.

– LFM30 visar att byggbranschen kan öka takten i klimatomställningen så att det är möjligt att nå såväl nationella som internationella klimatmål. Vår modell är enkel att använda och medför inga onödiga merkostnader. Vi hoppas att vårt arbete kan inspirera branschaktörer i andra regioner och hjälpa dem en bit på vägen, säger Andreas Holmgren, hållbarhetschef på Byggnadsfirman Otto Magnusson.

Relaterade artiklar

En kommentar

  1. Region Skåne satsar på återbruk av byggmaterial - Hållbart Byggande
    2021-06-22 at 11:45 Svara

    […] LÄS MER: LFM30 utvecklar ny metod som ska hjälpa byggbranschen att nå klimatmålen […]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.