Ny app ska stärka biologisk mångfald i Cementas kalkstenstäkter

Karin Comstedt Webb Foto Cementa

Ny app ska stärka biologisk mångfald i Cementas kalkstenstäkter

ANNONS

Annons

Täkten i Skövde är först ut med att använda det digitala kartverktyget ArcGis Online med appen Collector för planering och genomförande av de aktiviteter som Cementa gör för att stärka biologisk mångfald och rekreationsvärden.

Skövdefabrikens markanvändningsplan är integrerad med kartverktyget ArcGis Online med appen Collector. Cementa har inspirerats av bland andra bergmaterialbranschen, elnätsbranschen och skogsnäringen där man använder ArcGis Online för att kartlägga och analysera markområden.

Kartverktyget markerar ut var skyddade arter, andra viktiga naturvärden och fornlämningar finns i området och fungerar som ett planeringsverktyg för att rätt åtgärder sätts in vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Det kan handla om uppföljning av vattenflöden, när och vart växter ska flyttas och hur stenrösen bör anläggas.

– För oss på Cementa är det helt nödvändigt att hela tiden anpassa vår verksamhet till den natur vi verkar i och att marken används på ett varsamt och långsiktigt hållbart sätt. Det handlar både om insatser vi ska göra för att få lov att bryta kalksten, men också insatser som vi ser kan förbättra förutsättningarna för växt- och djurarter, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef för Cementa.

– Jag skulle säga att kopplingen som Cementa gör mellan ArcGis Online och sin markanvändningsplan är unik och att svensk cementindustri ligger långt fram i ett internationellt perspektiv. Redan nu ser vi hur verktyget bidragit till fina resultat av de insatser vi gjorde i Skövdetäkten förra hösten, säger Cajsa Björkén, rådgivare på Ecogain som har varit med och tagit fram Cementas nya markanvändningsplan för täkten i Skövde.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.