Nu ska det bli fritt fram att fånga sol utan lov

Nu ska det bli fritt fram att fånga sol utan lov

Annons

Den 22 februari föreslog regeringen i en lagrådsremiss att det inte ska krävas bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare som följer en byggnads form.

Förenklingen av regelsystemet för bygglov är tänkt att underlätta en omställning till förnybar el och avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet.

– De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger. Men användningen i Sverige är fortfarande väldigt liten. Genom att vi tar bort bygglovet för solceller och solfångare avlastar vi byggnadsnämnderna samtidigt som vi också gör oss av med ett hinder för mer förnyelsebar energi i Sverige, säger bostadsminister Peter Eriksson, i en kommentar.

Foto: iStock

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment