Norrköping testar AI för snabbare stadsplanering

Anders Wester. Foto: Spacemaker

Norrköping testar AI för snabbare stadsplanering

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

När Norrköping ska växa kraftigt använder sig staden av artificiell intelligens för att skapa en bättre miljö för norrköpingsborna.

Norrköping fortsätter växa genom ett antal stora stadsutvecklingsprojekt. 2035 beräknas kommunen ha 175 000 invånare mot dagens 140 000, och 15 000 nya bostäder. Men stadsutveckling blir allt mer komplex, det ställs fler krav på den byggda miljön, inte minst att ta hänsyn klimatförändringarna. Detta krockar med ambitionerna att hålla ett högt tempo.

– Ett bra stadsbyggnadsförslag är summan av en rad olika kvalitér och rumsliga faktorer som samverkar. För att stödja det arbetet testar vi nu ett AI-baserat verktyg för stadsplanering, Spacemaker, som gör det möjligt att skissa på nya stadsstrukturer och parallellt genomföra flera olika analyser, som buller, sol, dagsljus och vind. Resultatet blir en snabbare och mer dynamisk designprocess, än de processer där varje teknikområde ska analyseras av en separat extern konsult, säger Erik Telldén, strateg på Norrköpings kommun.

Dela visualisering

Erik Telldén säger att användningen av AI i stadsplanering visar på hur allt mer tillgänglig molnbaserad datorkraft förser kommuner med arbetsmetoder där expertanvändare inte alltid krävs i de tidiga skedena. Norrköping ställer sig därmed till en rad kommuner som vänder sig till den nya tekniken för att bli bättre på att hantera de många utmaningarna som uppstår i de tidiga skedena av modern stadsplanering.

Annons

– Spacemaker är skapat av arkitekter, för arkitekter. Grundarna ville ha verktyg som gjorde dem till bättre stadsutvecklare, och fastnade för att använda AI för att avlastas och kunna lägga mer fokus på själva gestaltningen, säger Anders Wester på Spacemaker, som själv är utbildad arkitekt.

Genom en visuell datamodell i 3D blir det möjligt för kommuner att enkelt vrida och vända på byggnaders och gators placeringar och höjd för att finna intressanta lösningar. Den visualiseringen är också möjlig att dela mellan olika enheter inom en kommun, byggherrar och andra som involveras i de tidiga skedena. När alla kan se direkt på sin bildskärm hur olika designförslag åstadkommer olika resultat blir det också möjligt att komma överens snabbare.

– AI-baserade verktyg bidrar till att vi kan tillgodose de allt mer sammansatta krav och förfrågningar som vi får från våra stora stadsbyggnadsprojekt. Jag tycker också att det är kul att kunna få arbeta med teknik i framkant och driva på utvecklingen för att skapa en bättre stadsmiljö, säger Zuhair Abdulahad är GIS-ingenjör i Norrköpings kommun.

 

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.