AI-stödd realtidsmodellering hjälper Cobe att bygga bättre städer

Vindanalys Karrékvarteret

AI-stödd realtidsmodellering hjälper Cobe att bygga bättre städer

ANNONS

Annons
Annons

Prisbelönta Danska arkitektbyrån Cobe ligger bakom flera välkända landmärken i Köpenhamn. Deras fokus på små detaljer i vardagen som höjer stadsbornas livskvalitet har gjort platser som Nørreport station, Israels Plads och Nordhavn omtyckta av stadens invånare. Nu bygger de en helt ny stadsdel, och med hjälp av datadrivna programvaran Spacemaker snabbas arbetet under projektets inledningsfas upp avsevärt.

Idag arbetar Cobe, med huvudkontor i den danska huvudstaden och omkring 150 anställda, bland annat med att ta fram en detaljplan för området Vridsløse i Albertslund, strax väster om Köpenhamn. Det som tidigare var ett fängelse ska bli en ny stadsdel med en rad nya bostäder, grönytor och platser där människor kan mötas. Området får sex bostadskvarter med varierande karaktär och byggnadstyper som länkas samman med grönområden, inklusive en helt ny park.

Men som alla stadsbyggnadsprojekt är det en rad olika faktorer som måste tas hänsyn till när en ny stadsdel växer fram. Solljus, vind, dagvatten och oljud är bara några av de faktorer som påverkar de många beslut som måste fattas, och att hitta de bästa lösningarna har tidigare varit en både lång och tidskrävande process. Men med AI och modern teknik går det att snabba på denna avsevärt.

En järnväg går precis söder om området, så hur bullret från tågen påverkar boendemiljön är ett exempel på en av många detaljer som får en direkt påverkan på hur människor upplever hur det är att bo och vistas där. Genom att använda Spacemakers AI-modelleringsverkyg kunde teamet i realtid se hur detaljer som ett extra våningsplan eller val av design på huskropparna närmast spåren inte bara påverkade bullernivåerna, utan även mängden solljus och vindflöden i hela det angränsande området. Teamet kunde också i ett tidigt skede få en uppfattning av potentiella problemområden nära de angränsande gatorna.
— Eftersom offentliga utrymmen spelar en stor roll i det nya bostadsområdet var det väldigt viktigt att de blev så bra som möjligt. För att uppnå detta fokuserade vi på att skapa bästa möjliga mikroklimat. Tack vare Spacemaker kunde vi kontrollera att tillräckligt med solljus når grönområdena på marknivå, och att det finns platser där det går att söka skydd från väder och vind. Det har gett oss ett nytt lager med analysunderlag och ökar våra möjligheter att fatta kvalificerade beslut, säger Arendse Steensberg, arkitekt och stadsplanerare på Cobe.

Genom att zooma in och detaljgranska specifika platser i projektet, och jämföra flera alternativ sida vid sida, kunde teamet enkelt hitta den optimala utformningen. Det gick tydligt att se hur små justeringar av designen av en specifik huskropp inte bara frigjorde fler kvadratmeter till bostäder, utan samtidigt också gav den angränsande innergården ett behagligare mikroklimat, i synnerhet under blåsiga dagar. Man kunde också se att dessa förändringar bidrog till att skapa en mysigare och intimare närmiljö på gården, samtidigt som man behöll utsikten till en närliggande sjö.

Ett annat exempel rör hur man valt att dra vägarna som går genom området. Modellerna visade på klara fördelar om en av de planerade vägarna drogs genom ett område som låg i skugga under en stor del av dagen. På så sätt kunde man frigöra utrymme för ett torg och en mötesplats på en annan punkt med mer solljus.
— Att kunna genomföra förändringar i Spacemaker och direkt se vilka konsekvenser det får är någonting helt nytt för oss. I kombination med rumsanalyser är det oerhört kraftfullt. Det ger oss en bra grund för vårt beslutsfattande, och känns nästan som en superkraft för oss arkitekter, säger Arendse Steensberg.

Att designa platser med människans välbefinnande i fokus är inte någonting nytt för Cobe. Men det är däremot användandet av digitala datadrivna planeringsverktyg som byrån nu använder i kombination med sina traditionella processer som skisser och fysiska modeller. Med hjälp av Spacemaker får arkitekterna på byrån bättre insikter och beslutsunderlag redan från dag ett, vilket i förlängningen bidrar till att göra framtidens städer både mer hållbara och motståndskraftiga.

Sponsrat innehåll från Bauroc

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.