Norra Djurgårdsstaden deltar i EU-projekt om energipositiva stadsdelar

Norra Djurgårdsstaden deltar i EU-projekt om energipositiva stadsdelar

ANNONS

Annons

Bryssel, Wien och Stockholm har inlett ett forsknings- och innovationssamarbete och beviljats medel från Energimyndigheten i utlysningen Energipositiva stadsdelar, ett samarbete mellan Viable Cities och JPI Urban Europe.

Syftet med innovationsprojektet är tredelat: att definiera vad energipositiva stadsdelar är, förtydliga hur energipositiva områden kan utvecklas samt undersöka hur städer kan anpassa och planera så att stadsutvecklingen resulterar i områden som producerar mer energi än de använder. Projektet löper över två år och exploateringskontoret deltar med utgångspunkt i utvecklingen av Loudden. Med från Stockholm är också miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall samt KTH.

– Det här ska bli jättespännande. Hittills har vi mest arbetat på byggnadsnivå och det är både utmanande och svårare att tänka på områdesnivå. Vi vill komma igång så fort som möjligt och arbetet börjar i februari, säger Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg för Norra Djurgårdsstaden och deltagare i “Cities for Positive Energy Districts” (CITIES4PEDs).

”Positive Energy Districts”-programmet stöttar planering, etablering och replikering av 100 energipositiva stadsdelar i Europa till år 2025.
JPI Urban Europe (Joint Programming Initiative Urban Europe) är ett europeiskt samarbete som syftar till att skapa attraktiva, hållbara och livskraftiga städer.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer. Programmets mission är att snabba på omställningen till klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmets tidsram är 2017-2030 och är en samlad satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet.

Christina Salmhofer. Foto: Pernille Tofte/ Loudden Foto: Lennart Johansson/Stockholms stad

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.