Miljonstöd till ökat träbyggande

Miljonstöd till ökat träbyggande

Föreningen Trästad Sverige får 6 miljoner kronor i bidrag med syfte att öka kunskapen om träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet.

Det beslutade regeringen under ett sammanträde den 1 juni.

– Vi är mycket glada för detta. Med dessa resurser kan Trästad bli den katalysator som behövs för att ta det moderna träbyggandet ytterligare ett steg framåt, säger Magdalena Andersson, landshövding Västerbotten och ordförande i Föreningen Trästad.

Bidraget till föreningen är enligt ett pressmeddelande från regeringen en åtgärd som stödjer arbetet med det nationella skogsprogrammet. Visionen för programmet är “Skogen – det gröna guldet – ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

– Skogen har spelat en viktig roll i att lyfta Sverige ur fattigdom och byggt vårt välstånd och kommer att fortsätta göra det även i framtiden. Ett ökat byggande i trä bidrar till en levande landsbygd och är klimatsmart eftersom skogen är en nyckel i omställningen till en fossilfri och biobaserad ekonomi, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– Industriellt byggande växer, med hjälp av nya forskningsresultat och med trä i stommarna. Allt fler bostäder kan därigenom byggas med lägre kostnader och mindre klimatutsläpp. På köpet får vi också fler jobb utanför storstäderna, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Skagershuset i Årsta med fasad och stomme i trä. Foto Åke E:son Lindman

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment