Malmö Stad ger ut gröna obligationer

Malmö Stad ger ut gröna obligationer

Den 29 november emitterade Malmö stad sina två första gröna obligationer som ska bli ett verktyg för att uppnå stadens satta miljömål.

Enligt Malmö stad kommer investerare i stadens gröna obligationer att erbjudas en ökad transparens i stadens miljöarbete med möjlighet att få direkt insyn i de investeringar som görs. Investeringar och gränsvärden kommer att följas och rapporteras årligen.

Ramverket för obligationerna innehåller investeringsåtgärder för klimatanpassningsåtgärder, energieffektivitet, miljövänlig förvaltning av levande naturresurser, gröna och energieffektiva byggnader, minskade föroreningar och kontroll, förnybar energi och hållbar hantering av vatten och avloppsvatten.

Handelsbanken har varit rådgivare för Malmö stads gröna ramverk och arrangerade emissionen av de två första gröna obligationerna. Ramverket har granskats av det holländska företaget Sustainalytics som verifierar att ramverket följer GBP (Green Bond Principles framtagna av ICMA) och uppfyller enligt dem de miljökrav och effekter som utlovas.

– För oss är de gröna obligationerna ett ekonomiskt verktyg för att uppnå de ambitiösa målen i vårt miljöprogram. De investeringar som finansieras med obligationen kommer att bidra till vår hållbara utveckling genom till exempel energieffektiva byggnader och anpassningar till klimatförändringar såsom skyfall, säger projektledare Claes Ramel på stadskontorets ekonomiavdelning i en kommentar.

Foto: Malmö Stad

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment