Ambitiöst miljöprogram gör Malmö till en grönare stad

Ambitiöst miljöprogram gör Malmö till en grönare stad

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Tre målområden har identifierats när Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 antogs av kommunfullmäktige i Malmö. Det gäller tre målområden för Malmös resa mot en grönare och mer hållbar stad:

Ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan
Ett Malmö med god livsmiljö
Ett Malmö med rik och frisk natur

I den årliga miljöredovisningen kan man se hur arbetet går mot de högt uppsatta målen. Under 2021 ligger utsläppen på lite högre nivå än 2020, men samtidigt på en lägre nivå än de gjorde år 2019. Utsläppen under 2020 var extra låga på grund av det milda vädret samt Coronapandemin. Sedan 1990 har utsläppen i Malmös geografiska område minskat med drygt 44 procent. Målet är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 70 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års utsläpp.

Under 2022 planterades cirka 1 750 träd i Malmö, samtidigt som drygt 800 fälldes. Det innebär att det tillkom nästan 950 fler träd på Malmö stads mark under fjolåret. Nya träd planterades bland annat längs Ystadvägen, kring Kalkbrottet, längs Ribersborgsstigen och på Möllevångstorget.

Supercykelstråk och minskat tjänsteresande

Tjänsteresandet har minskat avsevärt i Malmö stad de senaste åren. Tjänsteresor med flyg minskade från 5 536 000 km år 2018 till 1 805 300 km år 2022 – en minskning med hela 67%. Även antalet resta kilometer med egen bil i tjänsten har minskat kraftigt, från 700 000 km till 240 000 km år 2022. Det motsvarar en minskning med över 65% under samma period.

Mängden restavfall per invånare i Malmö har minskat med 13 kg sedan 2019, och uppgick år 2021 till 172 kg per invånare. Målvärdet är att ytterligare minska det till 92,5 kg per invånare år 2030. Minskningen sedan 2019 har uppgått till 7 procent, och behöver öka med ytterligare 43 procent de kommande åren för att målvärdet ska nås.

Under året påbörjade Malmö stad en storsatsning på supercykelstråk för att öka cykelpendlingen. Supercykelstråken uppmuntrar till ett mer miljövänligt resande då de har högre kvalitet än vanliga cykelbanor, med bättre framkomlighet, komfort, trafiksäkerhet och möjlighet att orientera sig. Det planeras för sex supercykelstråk där ytterområdena förbinds med de centrala delarna av staden. Ombyggnaden av Lundavägen, som pågick under andra halvan av 2022, är första delen i det supercykelstråk som ska gå mellan Segevång via centrum till Limhamn. Framöver ska supercykelstråket Limhamn-Segevång även knytas ihop med Lomma.

Ligger redan i framkant

På flera håll i Malmö pågår arbetet med att omvandla klippta gräsytor till ängsmarker. Det bidrar till en ökad biologisk mångfald, vilket hjälper pollinatörer såsom fjärilar, vilda bin och humlor att överleva. Hittills under 2022 har 22 hektar lagts om, och arbetet fortsätter. Arbetet med att gynna den biologiska mångfalden utförs även på stadens idrottsplatser, där man arbetar med bland annat blomsterängar, fladdermusholkar, bikupor och insektshotell. Exempelvis finns insektshotell idag på ett tiotal idrottsplatser runtom i staden.

– Malmö stad ligger redan idag långt fram i utvecklingen med miljö- och hållbarhetsfrågor. Samtidigt har vi satt upp har en ambitiös målsättning om att bli en ännu grönare och mer hållbar stad med nettonollutsläpp år 2030. Arbetet som görs visar att vi är på rätt väg, men att det finns mer att göra, säger Sofia Hedén (S), ordförande i miljönämnden.

– Jag känner en stolthet över det arbete som gjordes i miljönämnden under förra mandatperioden. Likaså gläds jag över den kraftsamling som offentliga verksamheter, näringsidkare och Malmöbor gör gemensamt för att minska stadens klimatpåverkan. Det är en bra grund för framtiden, säger Ewa Bertz (L), vice ordförande i miljönämnden.

– Arbetet med att minska Malmös klimatpåverkan och öka naturvärdena i staden pågår, men samtidigt ser vi att vi behöver öka takten för att nå målen i tid. Växthusgasutsläppen måste begränsas mer, ohållbara tjänsteresor ska minska och fler insatser behövs för att gynna biologisk mångfald, säger Jesper Olsson (Mp), ledamot i miljönämnden.

Sponsrat innehåll från Fristads
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.