Malmö stad tar hjälp av PE för socialt hållbara upphandlingar

Malmo, Sweden - July 28, 2017: Aerial view of the west harbor area with the Turning Torso skyscraper

Malmö stad tar hjälp av PE för socialt hållbara upphandlingar

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

PE Teknik & Arkitektur bistår Malmö stads upphandlingsenhet med en hållbarhetskoordinator inom socialt ansvar. Johanna Richardsson stöttar upphandlarna och bidrar med nyttig kunskap och erfarenhet från näringslivet vad gäller arbetets organisering, rapportering och uppföljning.

Hållbarhetskoordinatorn för socialt ansvar jobbar i team med två andra hållbarhetskoordinatörer med fokus på miljö samt deras gemensamma chef. Stöttningen vad gäller socialt ansvar vid upphandlingar kan handla om riskbedömning i syfte att se till att korrekta krav skrivs in i förfrågningsdokument, barnkonsekvensanalyser när upphandlingar direkt berör barn, inhämtning av synpunkter från stadens funktionshindersråd när tillgänglighetsaspekter är av stor vikt eller uppföljning av arbetsrättsliga villkor i utvalda avtal.

Annons

Passar bra in i Agenda 2030

Koordinatorn är kontaktperson gentemot avtalsansvarig och hållbarhetsansvarig på det aktuella företagen. Upphandlare och andra kan även få stöttning vid brådskande ärenden som berör sociala frågor, till exempel när det finns avvikelser i avtal.

– Detta är ett väldigt intressant uppdrag som knyter nära an till hållbarhetsmålen för Malmö stad i stort och vår gemensamma strävan mot att nå Agenda 2030. Många företag ligger långt framme när det gäller effektiv organisering och rapportering av hållbarhetsarbetet. Att kunna hjälpa staden överbrygga sådana försprång och därmed underlätta jobbet för upphandlarna gör uppdraget mycket meningsfullt, säger Johanna Richardsson, hållbarhetsstrateg och uppdragsledare på PE.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.