Linköpings kommun testar AI för att utveckla detaljplanearbetet

Dagsljusanalys i Spacemakers AI-verktyg

Linköpings kommun testar AI för att utveckla detaljplanearbetet

ANNONS

Annons
Annons

I projektet DigiGrow prövas nya metoder för att jobba snabbare och mer digitalt i kommunala byggprocesser. Som pilotkommun har Linköping också fått använda nya verktyg för detta.

Kommuner arbetar idag mycket i silos och det gör att den kommunala byggprocessen tar längre tid än vad som är önskvärt. Det finns också ofta ett tekniskt arv där information är inlåst och inte tillgänglig för alla som skulle behöva ta del av den. För att ändra på det behöver Linköping skaffa sig ett nytt förhållningssätt, nya arbetsprocesser och en verksamhetsplattform för helheten i byggprocessen och som kan hantera all data in och ut, säger Patrick Maskåll, som är övergripande ansvarig för samhällsbyggnadsförvaltningens digitalisering. Han tror att det nya arbetssättet kommer att ta åtminstone två år att införa.

– När resten av världen digitaliseras kan vi inte bara stå och se på. Digitalisering och hållbarhet är de största drivkrafterna just nu inom stadsutveckling. Genom DigiGrow har vi fått hjälp att identifiera grunden för en ny arbetsmetod och samverkansprocess som vi ska ta vidare under 2021.

Projektet DigiGrow ska hjälpa kommuner att ta aktiva steg i sitt digitaliseringsarbete genom tester i verkliga byggprojekt. DigiGrow finansieras av Smart Built Environments och är ett pilotprojekt där lärdomar från att hjälpa kommuner som Umeå ska kunna användas för att skapa verktyg och arbetssätt som sedan kan användas av alla svenska kommuner. Projektet pågår från januari 2020 till mars 2021

Generativ design

I projektet har Linköping också prövat nya digitala verktyg. Ett är Spacemaker som med sin AI-plattform låter användarna testa och 3D-visualisera olika alternativa sätt att bygga. Verktyget kan också skapa så kallad generativ design där användaren först bestämmer värden för olika parametrar, som hur tätt byggnaderna får stå. Sen gör mjukvaran resten av jobbet och tar fram ett stort antal lösningsförslag som kan tas vidare och förfinas.

– Generativ design är väldigt intressant i de tidiga skedena av stadsutveckling. Likaså att simulera hur olika förslag påverkas av buller, vind och solljus. Kommunen är idag en stor beställare av utredningar och analyser, till exempel bullerutredningar. Det var spännande att få göra sådana själva med Spacemakers teknik och på riktiga data från en svensk storstad, säger Patrick Maskåll.

Agnes Sävenstedt är projektledare för DigiGrow. Hon ser hur generativ design med AI-verktyg ger kommuner möjlighet att lättare jobba med prototyper som arbetssätt.

– På samma vis som företag idag arbetar med innovation och produktutveckling behöver kommunerna arbeta snabbare och mer iterativt. Att skapa prototyper är ett smart sätt att jobba och som behöver komma in i kommunernas byggprocesser i större utsträckning. Detta vill vi stimulera med DigiGrow, säger hon.

Dagsljusanalys i Spacemakers AI-verktyg

Sponsrat innehåll från Bauroc

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.