Lägst klimatpåverkan när altan byggs med tryckimpregnerad svensk furu

Lägst klimatpåverkan när altan byggs med tryckimpregnerad svensk furu

En altan med tryckimpregnerad svensk furutrall belastar klimatet minst och avger lägst koldioxid av fem altanmaterial. Det konstateras i en jämförande livscykelanalys, LCA, av klimatpåverkan för fem olika material för att bygga altan.

I analysen, som IVL Svenska Miljöinstitutet och Teknologisk Institut i Danmark, DTI, står bakom, jämfördes klimatpåverkan för fem olika material för att bygga altan: tryckimpregnerad furu i träskyddsklass NTR/AB, sibirisk lärk, ipé (ett tropiskt träslag), träplastkompositer tillverkade i Kina respektive Tyskland, samt betongplattor. I LCA:n antogs de förväntade genomsnittliga livstiderna vara 30 år för tryckimpregnerad furu i träskyddsklass NTR/AB, ipé, träplastkompositer och betong. Sibirisk lärk förväntades ha en genomsnittlig livstid på 15 år och behöver därefter bytas ut för att hålla i 30 år som de övriga altanmaterialen.

Mer än tio gånger så mycket CO2

Enligt analysen är det ett altandäck med tryckimpregnerad svensk furutrall som belastar klimatet minst och avger lägst CO₂ av de fem altanmaterialen. På andra plats kommer altan med trall av träslaget ipé, följt av betong och därefter lärk. En altan med komposittrall tillverkad i Tyskland står för näst störst klimatpåverkan medan störst klimatpåverkan har en altan med komposittrall tillverkad i Kina. En altan med komposittrall tillverkad i Kina avger enligt analysen mer än tio gånger så mycket CO₂ som en altan i tryckimpregnerad svensk furu.

Foto: Åke E:son Lindman

Sponsrat innehåll från Schneider Electric

Relaterade artiklar

Leave A Comment